Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2563(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0154/2013

Dezbateri :

PV 14/03/2013 - 13.3
CRE 14/03/2013 - 13.3

Voturi :

PV 14/03/2013 - 14.3

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0102

Proces-verbal
Joi, 14 martie 2013 - Strasbourg

14.3. Cazul lui Arafat Jaradat și situația prizonierilor palestinieni din închisorile din Israel (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0153/2013, B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0156/2013, B7-0157/2013 şi B7-0158/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B7-0153/2013

Respins

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0154/2013

(care înlocuieşte B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0157/2013 şi B7-0158/2013):

depusă de următorii deputaţi:

Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emer Costello, Ana Gomes, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari şi Robert Goebbels, în numele Grupului S&D,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Phil Bennion, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Graham Watson şi Kristiina Ojuland, în numele Grupului ALDE,

Margrete Auken, Jill Evans, Mark Demesmaeker, Keith Taylor, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda şi Catherine Grèze, în numele Grupului Verts/ALE,

Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Martina Anderson şi Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL,

Jaroslav Paška

Adoptat (P7_TA(2013)0102)

(Propunerea de rezoluţie B7-0156/2013 a devenit caducă.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate