Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2563(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0154/2013

Debatter :

PV 14/03/2013 - 13.3
CRE 14/03/2013 - 13.3

Omröstningar :

PV 14/03/2013 - 14.3

Antagna texter :

P7_TA(2013)0102

Protokoll
Torsdagen den 14 mars 2013 - Strasbourg

14.3. Fallet med Arafat Jaradat och situationen för palestinska fångar i israeliska fängelser (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0153/2013, B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0156/2013, B7-0157/2013 och B7-0158/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0153/2013

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0154/2013

(ersätter B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0157/2013 och B7-0158/2013):

inlämnat av följande ledamöter:

Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emer Costello, Ana Gomes, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari och Robert Goebbels för S&D-gruppen,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Phil Bennion, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Graham Watson och Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen,

Margrete Auken, Jill Evans, Mark Demesmaeker, Keith Taylor, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda och Catherine Grèze för Verts/ALE-gruppen,

Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Martina Anderson och Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen,

Jaroslav Paška

Antogs (P7_TA(2013)0102)

(Resolutionsförslag B7-0156/2013 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy