Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 14. marts 2013 - Strasbourg

17. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Interimsbetænkning (forretningsordenens artikel 81, stk. 3)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 7. marts 2013).

ECON

- Interimsbetænkning om indførelse af en facilitet for finansiel støtte til medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (COM(2012)0336 - 2012/0164 (APP))

(rådg.udv.: BUDG)

Ændring af titel

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 7. marts 2013).

CONT

- Ny titel: "Revisionsrettens fremtidige rolle. Proceduren for udnævnelse af Revisionsrettens medlemmer: høring af Europa-Parlamentet" (2012/2064(INI))

(rådg.udv.: REGI)

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 48)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 7. marts 2013)

CULT

- Nytænkning på uddannelsesområdet – (COM(2012)0669 - 2013/2041(INI))
(rådg.udv.: EMPL, ITRE, REGI)

EMPL

- Hvordan kan Den Europæiske Union bidrage til at skabe et gunstigt miljø for virksomheder og nystartede virksomheder til at skabe arbejdspladser? (2013/2046(INI))

- Bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed: mulige udveje (2013/2045(INI))
(rådg.udv.: CULT, REGI)

- Krisens konsekvenser for sårbare gruppers adgang til pleje (2013/2044(INI))
(rådg.udv.: REGI)

ECON

- Regelsæt for genopretning og afvikling af institutioner uden for banksektoren (2013/2047(INI))

FEMM

- Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (2013/2040(INI))
(rådg.udv.: DEVE)

IMCO

- Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel inden for EU (COM(2012)0698 - 2013/2043(INI))
(rådg.udv.: CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN)

REGI

- Effekter på EU-strukturfondenes udgifter i medlemsstaterne af de budgetmæssige begrænsninger hos regionale og lokale myndigheder (2013/2042(INI))
(rådg.udv.: BUDG)

- Gennemførelsen og indvirkningen af foranstaltningerne til forbedring af energieffektiviteten under samhørighedspolitikken (2013/2038(INI))
(rådg.udv.: ITRE)

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger(forretningsordenens artikel 97 og artikel 121, stk. 3)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 7. marts 2013)

AFET

- Henstilling til Rådet, Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil om EU's politik over for Hviderusland (2013/2036(INI))

Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 50)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 7. marts 2013)

ENVI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv om 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændrings direktiv 2009/28/EF om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (COM(2012)0595 - C7-0337/2012 - 2012/0288(COD))
(rådg.udv.: DEVE, AGRI, INTA, IMCO, TRAN, REGI)
Associerede udvalg: ENVI, ITRE

Udvalgshenvisninger

AFET

- Midtvejsrevision af Stockholm-programmet (2013/2024(INI))
henvist til: kor.udv.: JURI, LIBE, AFCO
rådg.udv.: FEMM, AFET

LIBE

- Gennemførelsen af Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (2012/2324(INI))
henvist til: kor.udv.: EMPL
rådg.udv.: LIBE

REGI

- Denne titel foreligger endnu ikke på alle sprog: Future role of the Court of Auditors. The procedure on the appointment of Court of Auditors's Members : European Parliament consultation" (2012/2064(INI))
henvist til: kor.udv.: CONT
rådg.udv.: REGI.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik