Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 14. maaliskuuta 2013 - Strasbourg

17. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Väliaikainen mietintö (työjärjestyksen 81 artiklan 3 kohta)

(puheenjohtajakokouksen päätös 7. maaliskuuta 2013)

ECON-valiokunta

- Väliaikainen mietintö järjestelyistä rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö ei ole euro - (COM(2012)0336 - 2012/0164(APP)).

lausuntoa varten: BUDG

Otsikon muutos

(puheenjohtajakokouksen päätös 7. maaliskuuta 2013)

CONT-valiokunta

- uusi otsikko: "Tilintarkastustuomioistuimen asema tulevaisuudessa. Menettelyt Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenten nimittämiseksi: Euroopan parlamentin kuuleminen" (2012/2064(INI)) -

lausuntoa varten: REGI

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 48 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 7. maaliskuuta 2013)

CULT-valiokunta

- Koulutuksen uudelleenajattelu (COM(2012)0669 - 2013/2041(INI))
(lausuntoa varten: EMPL, ITRE, REGI)

EMPL-valiokunta

- Miten Euroopan unioni voi luoda yrityksille, liiketoiminnalle ja uusyrityksille otollisen ympäristön työpaikkojen luomiseksi? (2013/2046(INI))

- Nuorisotyöttömyyden torjunta: selviytymiskeinot (2013/2045(INI))
(lausuntoa varten: CULT, REGI)

- Kriisin vaikutukset heikossa asemassa olevien ryhmien hoidon saantiin (2013/2044(INI))
(lausuntoa varten: REGI)

ECON-valiokunta

- Elvytys- ja kriisinratkaisukehys pankkialan ulkopuolisille laitoksille (2013/2047(INI))

FEMM-valiokunta

- Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja niitä koskevat oikeudet (2013/2040(INI))
(lausuntoa varten: DEVE)

IMCO-valiokunta

- Yhdennetyt paketinjakelumarkkinat sähköisen kaupankäynnin edistämiseksi EU:ssa (COM(2012)0698 - 2013/2043(INI))
(lausuntoa varten: CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN)

REGI-valiokunta

- Budjettirajoitusten vaikutukset alue- paikallisviranomaisiin EU:n rakennerahastojen menojen kannalta jäsenvaltioissa (2013/2042(INI))
(lausuntoa varten: BUDG)

- Osana koheesiopolitiikkaa toteutettujen energiatehokkuustoimenpiteiden täytäntöönpano ja vaikutus (2013/2038(INI))
(lausuntoa varten: ITRE)

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 97 artikla ja 121 artiklan 3 kohta)

(puheenjohtajakokouksen päätös 7. maaliskuuta 2013)

AFET-valiokunta

- Suositus neuvostolle, komissiolle ja EUH:lle EU:n Valko-Venäjää koskevasta politiikasta (2013/2036(INI))

Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 50 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 7. maaliskuuta 2013)

ENVI-valiokunta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annetun direktiivin 98/70/EY ja uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun direktiivin 2009/28/EY muuttamisesta (COM(2012)0595 - C7-0337/2012 - 2012/0288(COD))
(lausuntoa varten: DEVE, AGRI, INTA, IMCO, TRAN, REGI)
Valiokuntien yhteistyömenettely ENVI, ITRE

Valiokuntaan lähettäminen

AFET-valiokunta

- Tukholman ohjelman väliarviointi (2013/2024(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI, LIBE, AFCO
lausuntoa varten: FEMM, AFET

LIBE-valiokunta

- Yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27. marraskuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY täytäntöönpano (2012/2324(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL
lausuntoa varten: LIBE

REGI-valiokunta

- Tilintarkastustuomioistuimen asema tulevaisuudessa. Menettelyt Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenten nimittämiseksi: Euroopan parlamentin kuuleminen (2012/2064(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: CONT
lausuntoa varten: REGI.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö