Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2013. március 14., Csütörtök - Strasbourg

17. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Időközi jelentés (az eljárási szabályzat 81. cikkének (3) bekezdése)

(Az Elnökök Értekezlete 2013. március 7-i határozatát követően).

ECON bizottság

- Időközi jelentés a nem euróövezeti tagállamok pénzügyi támogatását biztosító eszköz létrehozásáról - (COM(2012)0336 - (2012/0164 APP)).

Vélemény: BUDG

Címváltozás

(Az Elnökök Értekezlete 2013. március 7-i határozatát követően)

CONT bizottság

- Új cím: „A Számvevőszék jövőbeli szerepe - A Számvevőszék tagjainak kinevezési eljárása: a Parlamenttel folytatott konzultáció" (2012/2064(INI))

Vélemény: REGI

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 48. cikke)

(Az Elnökök Értekezlete 2013. március 7-i határozatát követően)

CULT bizottság

- Az oktatás újragondolása (COM (2012)0669 - 2013/2041(INI))
(vélemény: EMPL, ITRE, REGI)

EMPL bizottság

- Hogyan tud az Európai Unió hozzájárulni a vállalkozások, az üzleti tevékenységek és az induló vállalkozások munkahelyteremtést elősegítő környezetének megteremtéséhez? (2013/2046(INI))

- A fiatalok munkanélküliségének kezelése:a kilábaláshoz vezető lehetséges utak (2013/2045(INI))
(vélemény: CULT, REGI)

- A válság hatása a kiszolgáltatott helyzetű csoportok ellátáshoz való hozzáférésére (2013/2044(INI))
(vélemény: REGI)

ECON bizottság

- Helyreállítási és szanálási keretrendszer a bankon kívüli intézmények számára (2013/2047(INI))

FEMM bizottság

- Szexuális és reproduktív egészség és jogok (2013/2040(INI))
(vélemény: DEVE)

IMCO bizottság

- Integrált csomagkézbesítési piac az e-kereskedelem Unión belüli bővülése érdekében (COM (2012)0698 - 2013/2043(INI))
(vélemény: CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN)

REGI bizottság

- A költségvetési megszorítások regionális és helyi hatóságokra kifejtett hatása tekintettel az uniós strukturális alapjok kiadásaira a tagállamokban (2013/2042(INI))
(vélemény: BUDG)

- Az energiahatékonysági intézkedések kohéziós politika szerinti végrehajtása és hatása (2013/2038(INI))
(vélemény: ITRE)

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről(az eljárási szabályzat 97. cikke és 121. cikkének (3) bekezdése)

Az Elnökök Értekezlete 2013. március 7-i határozatát követően)

AFET bizottság

- A Tanácshoz, a Bizottsághoz és az EKSZ-hez intézett ajánlás az Unió Belarusszal kapcsolatos politikájáról (2013/2036(INI))

Társbizottságok (az eljárási szabályzat 50. cikke)

(Az Elnökök Értekezlete 2013. március 7-i határozatát követően)

ENVI bizottság

- Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK irányelv és a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló 2009/28/EK irányelv módosításáról (COM(2012)0595 - C7-0337/2012 - 2012/0288(COD))
(vélemény: DEVE, AGRI, INTA, IMCO, TRAN, REGI)
Társbizottságok ENVI, ITRE

Bizottságok felkérése

AFET bizottság

- A Stockholmi Program félidős felülvizsgálata (2013/2024(INI))
utalva illetékes: JURI, LIBE, AFCO
vélemény: FEMM, AFET

LIBE bizottság

- A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK irányelv végrehajtása (2012/2324(INI))
utalva illetékes: EMPL
vélemény: LIBE

REGI bizottság

- Az Európai Számvevőszék jövőbeli szerepe. Az Európai Számvevőszék tagjai kinevezésének eljárása: Konzultáció az Európai Parlamenttel (2012/2064(INI))
utalva illetékes: CONT
vélemény: REGI

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat