Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2013 m. kovo 14 d. - Strasbūras

17. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Preliminarus pranešimas (Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnio 3 dalis)

(2013 m. kovo 7 d. Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą)

ECON komitetas

- Preliminarus pranešimas dėl finansinės paramos teikimo valstybėms narėms, kurių valiuta nėra euro, priemonės (COM(2012)0336 - 2012/0164 (APP)).

nuomonė: BUDG

Pavadinimo keitimas

(2013 m. kovo 7 d. Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą)

CONT komitetas

- Naujas pavadinimas: „Būsimas Europos Audito Rūmų vaidmuo. Audito Rūmų narių skyrimo procedūra: konsultavimasis su Europos Parlamentu“ (2012/2064(INI))

nuomonė: REGI

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnis)

(2013 m. kovo 7 d. Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą)

CULT komitetas

- Švietimo persvarstymas (COM (2012) 06692013/2041(INI))
(nuomonė: EMPL, ITRE, REGI)

EMPL komitetas

- Kaip Europos Sąjunga gali padėti kurti palankią įmonėms, verslui ir veiklą pradedančioms įmonėms aplinką, tinkamą darbo vietoms kurti? (2013/2046(INI))

- Galimi jaunimo nedarbo problemos sprendimo būdai (2013/2045(INI))
(nuomonė: CULT, REGI)

- Krizės poveikis pažeidžiamų grupių galimybėms pasinaudoti priežiūros paslaugomis (2013/2044(INI))
(nuomonė: REGI)

ECON komitetas

- Nebankinių įstaigų atgaivinimo ir pertvarkymo sistema (2013/2047(INI))

FEMM komitetas

- Lytinė ir reprodukcinė sveikata ir teisės (2013/2040(INI))
(nuomonė: DEVE)

IMCO komitetas

- Integruota siuntinių pristatymo rinka ES e.prekybos augimui paskatinti (COM (2012) 0698 - 2013/2043(INI))
(nuomonė: CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN)

REGI komitetas

- Biudžeto apribojimų poveikis regionų ir vietos valdžios institucijoms, susijęs su ES struktūrinių fondų išlaidomis valstybėse narėse (2013/2042(INI))
(nuomonė: BUDG)

- Energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas ir poveikis vykdant sanglaudos politiką (2013/2038(INI))
(nuomonė: ITRE)

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 97 straipsnis ir 121 straipsnio 3 dalis)

(2013 m. kovo 7 d. Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą)

AFET komitetas

- Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir EIVT dėl ES politikos Baltarusijos atžvilgiu (2013/2036(INI))

Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

(2013 m. kovo 7 d. Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą)

ENVI komitetas

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės ir Direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (COM(2012)0595 - C7-0337/2012 - 2012/0288(COD))
(nuomonė: DEVE, AGRI, INTA, IMCO, TRAN, REGI)
Susiję komitetai ENVI, ITRE

Perdavimas komitetams

AFET komitetas

- Stokholmo programos laikotarpio vidurio peržiūra (2013/2024(INI))
perduota atsakingam komitetui: JURI, LIBE, AFCO
nuomonė: FEMM, AFET

LIBE komitetas

- 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, įgyvendinimas (2012/2324(INI))
perduota atsakingam komitetui: EMPL
nuomonė: LIBE

REGI komitetas

- Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra. Future role of the Court of Auditors. The procedure on the appointment of Court of Auditors's Members : European Parliament consultation" (2012/2064(INI))
perduota atsakingam komitetui: CONT
nuomonė: REGI

Teisinė informacija - Privatumo politika