Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
Il-Ħamis, 14 ta' Marzu 2013 - Strasburgu

17. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Rapport interim (Artikolu 81(3) tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tas-7 ta' Marzu 2013).

Kumitat ECON

- Rapport interim dwar il-Faċilità biex tingħata għajnuna finanzjarja lill-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro” (COM(2012)0336 - 2012/0164 (APP)).

Opinjoni : BUDG

Bidla ta' titolu

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tas-7 ta' Marzu 2013).

Kumitat CONT

- Titolu ġdid: “Ir-rwol futur tal-Qorti tal-Awdituri: Il-proċedura għall-ħatra ta' Membri tal-Qorti tal-Awdituri: konsultazzjoni tal-Parlament Ewropew” (2012/2064(INI))

Opinjoni : REGI

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tas-7 ta' Marzu 2013).

Kumitat CULT

- Reviżjoni tal-Edukazzjoni – (COM (2012)0669 - 2013/2041(INI))
(opinjoni: EMPL, ITRE, REGI)

Kumitat EMPL

- L-Unjoni Ewropea kif tista' tikkontribwixxi għall-ħolqien ta' ambjent ospitabbli għall-intrapriżi, in-negozji u l-impriżi li għadhom jibdew sabiex jinħolqu l-impjiegi? (2013/2046(INI))

- Nindirizzaw il-qgħad fost iż-żgħażagħ: soluzzjonijiet possibbli (2013/2045(INI))
(opinjoni: CULT, REGI)

- L-impatt tal-kriżi fuq l-aċċess għall-kura tal-gruppi vulnerabbli (2013/2044(INI))
(opinjoni: REGI)

Kumitat ECON

- Qafas ta’ rkupru u riżoluzzjoni għal istituzzjonijiet mhux bankarji (2013/2047(INI))

Kumitat FEMM

- Is-Saħħa u d-Drittijiet Sesswali u Riproduttivi (2013/2040(INI))
(opinjoni: DEVE)

Kumitat IMCO

- Suq integrat għall-konsenja tal-pakketti għat-tkabbir tal-kummerċ elettroniku fl-UE (COM (2012)0698 - 2013/2043(INI))
(opinjoni: CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN)

Kumitat REGI

- Effetti tar-restrizzjonijiet baġitarji għall-awtoritajiet reġjonali u lokali rigward in-nefqa tal-Fondi Strutturali tal-UE fl-Istati Membri (2013/2042(INI))
(opinjoni: BUDG)

- L-implimentazzjoni u l-impatt tal-miżuri għall-effiċjenza enerġetika fil-qafas tal-Politika ta' Koeżjoni (2013/2038(INI))
(opinjoni: ITRE)

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikoli 97 u 121(3) tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tas-7 ta' Marzu 2013).

Kumitat AFET

- Rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-SEAE dwar il-politika tal-UE fir-rigward tal-Bjelorussja (2013/2036(INI))

Kumitati assoċjati (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)

(Wara d-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tas-7 ta' Marzu 2013).

Kumitat ENVI

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 98/70/KE dwar il-kwalità tal-karburanti tal-petrol u tad-diżil u li temenda d-Direttiva 2009/28/KE dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinovabbli (COM(2012)0595 - C7-0337/2012 - 2012/0288(COD))
(opinjoni: DEVE, AGRI, INTA, IMCO, TRAN, REGI)
Kumitati assoċjati ENVI, ITRE

Kompetenza tal-kumitati

Kumitat AFET

- Eżami ta' nofs il-perjodu tal-Programm ta' Stokkolma (2013/2024(INI))
irreferut responsabbli: JURI, LIBE, AFCO
opinjoni: FEMM, AFET

Kumitat LIBE

- L-implimentazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE tas-27 ta' Novembru 2000 li tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol (2012/2324(INI))
irreferut responsabbli: EMPL
opinjoni: LIBE

Kumitat REGI

- Ir-rwol futur tal-Qorti tal-Awdituri. Il-proċedura għall-ħatra ta' Membri tal-Qorti tal-Awdituri: konsultazzjoni tal-Parlament Ewropew (2012/2064(INI))
irreferut responsabbli: CONT
opinjoni: REGI.

Avviż legali - Politika tal-privatezza