Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 14 martie 2013 - Strasbourg

17. Decizii privind anumite documente

Raport interimar [articolul 81 alineatul (3) din Regulamentul de procedură]

(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 07.03.2013)

ECON

- Raport interimar referitor la Mecanismul de asistență financiară pentru statele membre a căror monedă nu este euro (COM(2012)0336 - 2012/0164 (APP)).

Aviz : BUDG

Modificarea titlului

(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 07.03.2013).

CONT

- Titlu nou: „Viitorul rol al Curții de Conturi. Procedura de numire a membrilor Curții de Conturi: consultarea Parlamentului European” (2012/2064(INI))

Aviz: REGI

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă(articolul 48 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 07.03.2013).

CULT

- Regândirea educației (COM(2012)0669 - 2013/2041(INI))
(aviz: EMPL, ITRE, REGI)

EMPL

- Cum poate contribui Uniunea Europeană la crearea unui mediu favorabil pentru întreprinderi şi întreprinderile nou-înființate, în vederea creării de locuri de muncă? (2013/2046(INI))

- Combaterea șomajului în rândul tinerilor: soluţii posibile (2013/2045(INI))
(aviz: CULT, REGI)

- Impactul crizei asupra accesului la îngrijire pentru grupurile vulnerabile (2013/2044(INI))
(aviz: REGI)

ECON

- Cadrul de redresare şi rezoluţie pentru instituţiile nebancare (2013/2047(INI))

FEMM

- Sănătatea şi drepturile sexuale şi ale reproducerii (2013/2040(INI))
(aviz: DEVE)

IMCO

- O piață integrată a serviciilor de livrare a coletelor pentru dezvoltarea comerțului electronic în UE (COM (2012)0698 - 2013/2043(INI))
(aviz: CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN)

REGI

- Efectele constrângerilor bugetare asupra autorităţilor regionale şi locale în ceea ce priveşte cheltuielile aferente fondurilor structurale ale UE în statele membre (2013/2042(INI))
(aviz: BUDG)

- Implementarea şi impactul măsurilor în materie de eficienţă energetică în cadrul politicii de coeziune (2013/2038(INI))
(aviz: ITRE)

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă [articolul 97 și articolul 121 alineatul (3) din Regulamentul de procedură]

(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 07.03.2013)

AFET

- Recomandare adresată Consiliului, Comisiei şi SEAE privind politica UE faţă de Belarus (2013/2036(INI))

Comisii asociate (articolul 50 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 07.03.2013)

ENVI

- Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 98/70/CE privind calitatea benzinei și a motorinei și de modificare a Directivei 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (COM(2012)0595 - C7-0337/2012 - 2012/0288(COD))
(aviz: DEVE, AGRI, INTA, IMCO, TRAN, REGI)
Comisii asociate ENVI, ITRE

Sesizarea comisiilor

AFET

- Evaluarea intermediară a Programului de la Stockholm (2013/2024(INI))
retrimis fond: JURI, LIBE, AFCO
aviz: FEMM, AFET

Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne

- Punerea în aplicare a Directivei 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă (2012/2324(INI))
retrimis fond: EMPL
aviz: LIBE

REGI

- Viitorul rol al Curții de Conturi: Procedura de numire a membrilor Curții de Conturi - consultarea Parlamentului European (2012/2064(INI))
retrimis fond: CONT
aviz: REGI.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate