Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 14. marec 2013 - Strasbourg

17. Sklepi o določenih dokumentih

Vmesno poročilo (člen 81(3) Poslovnika)

(Po sklepu konference predsednikov z dne 7. marca 2013).

Odbor ECON

- Vmesno poročilo o: Instrument za zagotavljanje finančne pomoči državam članicam, katerih valuta ni euro (COM(2012)03362012/0164 (APP)).

mnenje: BUDG.

Sprememba naslova

(Po sklepu konference predsednikov z dne 7. marca 2013).

Odbor CONT

- Novi naslov: Vloga Evropskega računskega sodišča v prihodnosti. Postopek imenovanja članov Računskega sodišča: Posvetovanje z Evropskim parlamentom (2012/2064(INI))

mnenje: REGI

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 48 Poslovnika)

(Po sklepu konference predsednikov z dne 7. marca 2013).

Odbor CULT

- Ponovni razmislek o izobraževanju (COM(2012)0669 - 2013/2041(INI))
(mnenje: EMPL, ITRE, REGI)

Odbor EMPL

- Kako lahko Evropska unija prispeva k oblikovanju ugodnega okolja za podjetja, poslovne dejavnosti in na novo ustanovljena podjetja za ustvarjanje novih delovnih mest? (2013/2046(INI))

- Reševanje brezposelnosti mladih: možnosti za izhod (2013/2045(INI))
(mnenje: CULT, REGI)

- Vpliv krize na dostop ranljivih skupin do oskrbe (2013/2044(INI))
(mnenje: REGI)

Odbor ECON

- Okvir za okrevanje in reševanje nebančnih institucij (2013/2047(INI))

Odbor FEMM

- Spolno in reproduktivno zdravje ter pravice (2013/2040(INI))
(mnenje: DEVE)

Odbor IMCO

- Integriran trg dostave paketov za rast elektronskega poslovanja v EU COM(2012)0698 (2013/2043(INI))
(mnenje: CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN)

Odbor REGI

- Vpliv proračunskih omejitev za lokalne in regionalne oblasti glede izdatkov strukturnih skladov EU v državah članicah (2013/2042(INI))
(mnenje: BUDG)

- Izvajanje in vpliv ukrepov za energetsko učinkovitost v okviru kohezijske politike (2013/2038(INI))
(mnenje: ITRE)

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člena 97 in 121(3) Poslovnika)

(Po sklepu konference predsednikov z dne 7. marca 2013).

Odbor AFET

- Priporočilo Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje o politiki EU do Belorusije (2013/2036(INI))

Pridruženi odbori (člen 50 Poslovnika)

(Po sklepu konference predsednikov z dne 7. marca 2013).

Odbor ENVI

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 98/70/ES o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (COM(2012)0595 - C7-0337/2012 - 2012/0288(COD))
(mnenje: DEVE, AGRI, INTA, IMCO, TRAN, REGI)
Pridruženi odbori ENVI, ITRE

Napotitev na odbore

Odbor AFET

- Vmesni pregled Stockholmskega programa (2013/2024(INI))
posredovano pristojni: JURI, LIBE, AFCO
mnenje: FEMM, AFET

Odbor LIBE

- Izvajanje Direktive Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu (2012/2324(INI))
posredovano pristojni: EMPL
mnenje: LIBE

Odbor REGI

- Prihodnja vloga Računskega sodišča Postopki za imenovanje članov Računskega sodišča: posvetovanje z Evropskim parlamentom (2012/2064(INI))
posredovano pristojni: CONT
mnenje: REGI

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov