Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 14 март 2013 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Оставка на Европейския омбудсман
 3.Дневен ред
 4.Устав на европейското взаимоспомагателно дружество (разискване)
 5.Уговарянето на изхода от спортни срещи и корупцията в спорта (разискване)
 6.Веригата на създаване на стойността на памука в световен мащаб (разискване)
 7.Изявление на председателството
 8.Време за гласуване
  
8.1.Енергийна пътна карта за периода до 2050 г. (гласуване)
  
8.2.Оценки на риска и безопасността (т.нар. „стрес тестове“) на атомните електроцентрали в Европейския съюз и свързаните дейности (гласуване)
  
8.3.Активизиране на борбата срещу расизма, ксенофобията и престъпленията от омраза (гласуване)
  
8.4.Защита на общественото здраве от веществата, смущаващи функционирането на ендокринната система (гласуване)
  
8.5.Интеграцията на мигрантите, нейното отражение върху пазара на труда и външното измерение на координацията на социалната сигурност (гласуване)
  
8.6.Рискове за здравето на работното място, свързани с наличието на азбест, и възможности за пълното премахване в бъдеще на все още наличния азбест (гласуване)
  
8.7.Устав на европейското взаимоспомагателно дружество (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.8.Положението в Египет (гласуване)
  
8.9.Ядрени заплахи и правата на човека в Северна Корея (гласуване)
  
8.10.Отношенията между ЕС и Китай (гласуване)
  
8.11.Уговарянето на изхода от спортни срещи и корупцията в спорта (гласуване)
  
8.12.Веригата на създаване на стойността на памука в световен мащаб (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Позиция на Съвета на първо четене
 13.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
13.1.Положението в Бангладеш
  
13.2.Ирак: окаяното положение на малцинствените групи, и по-конкретно на иракските туркмени
  
13.3.Случаят на Арафат Ярадат и положението на палестинските затворници в израелските затвори
 14.Време за гласуване
  
14.1.Положението в Бангладеш (гласуване)
  
14.2.Ирак: окаяното положение на малцинствените групи, и по-конкретно на иракските туркмени (гласуване)
  
14.3.Случаят на Арафат Ярадат и положението на палестинските затворници в израелските затвори (гласуване)
 15.Поправки на вот и намерения за гласуване
 16.Внесени документи
 17.Решения относно някои документи
 18.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 19.График на следващите заседания
 20.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (253 kb) Присъствен списък (57 kb)    Резултати от поименно гласуване (1857 kb) 
 
Протокол (240 kb) Присъствен списък (50 kb) Резултати от гласувания (555 kb) Резултати от поименно гласуване (896 kb) 
 
Протокол (273 kb) Присъствен списък (70 kb) Резултати от гласувания (677 kb) Резултати от поименно гласуване (1836 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност