Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Donderdag 14 maart 2013 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Ontslag van de Europese Ombudsman
 3.Agenda
 4.Statuut van de Europese onderlinge maatschappij (debat)
 5.Wedstrijdmanipulatie en corruptie in de sportwereld (debat)
 6.De mondiale waardeketen voor katoen (debat)
 7.Verklaring van de Voorzitter
 8.Stemmingen
  
8.1.Stappenplan Energie 2050 (stemming)
  
8.2.Risico- en veiligheidsevaluaties van kerncentrales in de Europese Unie ("stresstests") (stemming)
  
8.3.Krachtiger bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat (stemming)
  
8.4.Bescherming van de volksgezondheid tegen hormoonontregelaars (stemming)
  
8.5.Integratie van migranten, gevolgen voor de arbeidsmarkt en de externe dimensie van de coördinatie van de sociale zekerheid (stemming)
  
8.6.Aan asbest gerelateerde bedreigingen voor de gezondheid en vooruitzichten op afschaffing van alle bestaande vormen van asbest (stemming)
  
8.7.Statuut van de Europese onderlinge maatschappij (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.8.De situatie in Egypte (stemming)
  
8.9.Nucleaire dreigingen en mensenrechten in Noord-Korea (stemming)
  
8.10.De betrekkingen EU-China (stemming)
  
8.11.Wedstrijdmanipulatie en corruptie in de sportwereld (stemming)
  
8.12.De mondiale waardeketen voor katoen (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Standpunt van de Raad in eerste lezing
 13.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
13.1.De situatie in Bangladesh
  
13.2.Irak: de benarde toestand van minderheidsgroeperingen, met name van de Iraakse Turkmenen
  
13.3.De zaak van Arafat Jaradat en de situatie van Palestijnse gedetineerden in Israëlische gevangenissen
 14.Stemmingen
  
14.1.De situatie in Bangladesh (stemming)
  
14.2.Irak: de benarde toestand van minderheidsgroeperingen, met name van de Iraakse Turkmenen (stemming)
  
14.3.De zaak van Arafat Jaradat en de situatie van Palestijnse gedetineerden in Israëlische gevangenissen (stemming)
 15.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 16.Ingekomen stukken
 17.Besluiten inzake bepaalde documenten
 18.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 19.Rooster van de volgende vergaderingen
 20.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (225 kb) Presentielijst (56 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1857 kb) 
 
Notulen (199 kb) Presentielijst (50 kb) Stemmingsuitslagen (535 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (881 kb) 
 
Notulen (248 kb) Presentielijst (63 kb) Stemmingsuitslagen (431 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1754 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid