Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Štvrtok, 14. marca 2013 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Odstúpenie európskeho ombudsmana z funkcie
 3.Program schôdze
 4.Štatút európskej vzájomnej spoločnosti (rozprava)
 5.Ovplyvňovanie výsledkov zápasov a korupcia v športe (rozprava)
 6.Globálny hodnotový reťazec odvetvia bavlny (rozprava)
 7.Vyhlásenie Predsedníctva
 8.Hlasovanie
  
8.1.Plán postupu v energetike do roku 2050 (hlasovanie)
  
8.2.Posúdenia rizika a bezpečnosti (záťažové testy) jadrových elektrární v Európskej únii a súvisiace činnosti (hlasovanie)
  
8.3.Posilnenie boja proti rasizmu a xenofóbii (hlasovanie)
  
8.4.Ochrana verejného zdravia pred látkami narúšajúcimi endokrinný systém (hlasovanie)
  
8.5.Integrácia migrantov, jej dôsledky pre trh práce a vonkajší rozmer koordinácie sociálneho zabezpečenia (hlasovanie)
  
8.6.Ohrozenie zdravia pri práci v súvislosti s azbestom a perspektíva úplného odstránenia existujúceho azbestu (hlasovanie)
  
8.7.Štatút európskej vzájomnej spoločnosti (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.8.Situácia v Egypte (hlasovanie)
  
8.9.Jadrové hrozby a ľudské práva v Severnej Kórei (hlasovanie)
  
8.10.Vzťahy medzi EÚ a Čínou (hlasovanie)
  
8.11.Ovplyvňovanie výsledkov zápasov a korupcia v športe (hlasovanie)
  
8.12.Globálny hodnotový reťazec odvetvia bavlny (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Pozícia Rady v prvom čítaní
 13.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
13.1.Situácia v Bangladéši
  
13.2.Irak: zlá situácia v postavení menšín, najmä Iračanov turkménskej národnosti
  
13.3.Prípad Arafáta Džarádáta a situácia palestínskych väzňov v izraelských väzniciach
 14.Hlasovanie
  
14.1.Situácia v Bangladéši (hlasovanie)
  
14.2.Irak: zlá situácia v postavení menšín, najmä Iračanov turkménskej národnosti (hlasovanie)
  
14.3.Prípad Arafáta Džarádáta a situácia palestínskych väzňov v izraelských väzniciach (hlasovanie)
 15.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 16.Predloženie dokumentov
 17.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 18.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 19.Termíny nasledujúcich rokovaní
 20.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (225 kb) Prezenčná listina (56 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (1857 kb) 
 
Zápisnica (230 kb) Prezenčná listina (50 kb) Výsledky hlasovania (530 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (889 kb) 
 
Zápisnica (250 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovania (623 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1824 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia