Seznam 
Zápis
PDF 247kWORD 227k
Čtvrtek, 14. března 2013 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Odstoupení evropského veřejného ochránce práv
 3.Pořad jednání
 4.Statut evropské vzájemné společnosti (rozprava)
 5.Manipulace s výsledky zápasů a korupce ve sportu (rozprava)
 6.Celosvětový hodnotový řetězec bavlny (rozprava)
 7.Prohlášení předsednictví
 8.Hlasování
  
8.1.Energetický plán do roku 2050 (hlasování)
  
8.2.Vyhodnocení rizika a bezpečnosti jaderných elektráren v Evropské unii („zátěžové testy“) (hlasování)
  
8.3.Posílení boje proti rasismu, xenofobii a trestným činům z nenávisti (hlasování)
  
8.4.Ochrana veřejného zdraví před endokrinními disruptory (hlasování)
  
8.5.Integrace migrantů, její dopady na trh práce a vnější rozměr koordinace systémů sociálního zabezpečení (hlasování)
  
8.6.Ohrožení zdraví při práci v souvislosti s azbestem a výhledy na zrušení všech používaných azbestů (hlasování)
  
8.7.Statut evropské vzájemné společnosti (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.8.Situace v Egyptě (hlasování)
  
8.9.Jaderné hrozby a lidská práva v Severní Koreji (hlasování)
  
8.10.Vzahy mezi EU a Čínou (hlasování)
  
8.11.Manipulace s výsledky zápasů a korupce ve sportu (hlasování)
  
8.12.Celosvětový hodnotový řetězec bavlny (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 12.Postoj Rady v 1. čtení
 13.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  
13.1.Situace v Bangladéši
  
13.2.Irák: obtížná situace menšin, zejména iráckých Turkménů
  
13.3.Případ Arafata Jaradata a situace palestinských vězňů v izraelských věznicích
 14.Hlasování
  
14.1.Situace v Bangladéši (hlasování)
  
14.2.Irák: obtížná situace menšin, zejména iráckých Turkménů (hlasování)
  
14.3.Případ Arafata Jaradata a situace palestinských vězňů v izraelských věznicích (hlasování)
 15.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 16.Předložení dokumentů
 17.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 18.Předání textů přijatých během zasedání
 19.Termíny příštích zasedání
 20.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

ČTVRTEK 14. BŘEZNA 2013

PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:05.


2. Odstoupení evropského veřejného ochránce práv

Předseda oznámil, že Nikiforos Diamandouros jej v souladu s čl. 204 odst. 8 a článkem 7 přílohy XI jednacího řádu informoval o svém odstoupení z funkce s účinností od 1. října 2013.


3. Pořad jednání

Předseda v souladu s čl. 104 odst. 2 jednacího řádu oznámil, že dnešní hlasování začne v 11:30.


4. Statut evropské vzájemné společnosti (rozprava)

Zpráva obsahující doporučení Komisi o statutu evropské vzájemné společnosti [2012/2039(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Luigi Berlinguer (A7-0018/2013)

Luigi Berlinguer uvedl zprávu.

Vystoupila Androulla Vassiliou (členka Komise).

Vystoupili: Regina Bastos (navrhovatelka výboru EMPL), která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Tadeusz Zwiefka za skupinu PPE, Pervenche Berès za skupinu S&D, Alexandra Thein za skupinu ALDE, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, Gerard Batten za skupinu EFD, Auke Zijlstra nezařazený, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg a Françoise Castex.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ivo Vajgl a João Ferreira.

Vystoupili: Androulla Vassiliou a Luigi Berlinguer.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.7 zápisu ze dne 14.3.2013.


5. Manipulace s výsledky zápasů a korupce ve sportu (rozprava)

Prohlášení Komise: Manipulace s výsledky zápasů a korupce ve sportu (2013/2567(RSP))

Androulla Vassiliou (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Ivo Belet za skupinu PPE, Petra Kammerevert za skupinu S&D, Morten Løkkegaard za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Nicole Sinclaire, Rui Tavares za skupinu Verts/ALE, Emma McClarkin za skupinu ECR, Gerard Batten za skupinu EFD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Morten Løkkegaard, Jacky Hénin za skupinu GUE/NGL, Nicole Sinclaire nezařazená, Marco Scurria, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivo Vajgl, Emine Bozkurt, Hannu Takkula, Nikolaos Chountis, Véronique Mathieu Houillon, Olga Sehnalová, Salvatore Iacolino, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Emine Bozkurt, Mitro Repo a Santiago Fisas Ayxela.

PŘEDSEDNICTVÍ: Jacek PROTASIEWICZ
místopředseda

Vystoupili: Georgios Papanikolaou a Jacek Olgierd Kurski.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Iosif Matula, Jaroslav Paška, Erik Bánki, Hubert Pirker, Milan Zver a Petru Constantin Luhan.

Vystoupila Androulla Vassiliou.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Emine Bozkurt, Petra Kammerevert a Mitro Repo za skupinu S&D, Roberta Angelilli, Ivo Belet, Piotr Borys, Anne Delvaux, Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid a Marco Scurria za skupinu PPE o manipulaci s výsledky zápasů a korupci ve sportu (2013/2567(RSP)) (B7-0130/2013);

- Rebecca Harms, Malika Benarab-Attou a Rui Tavares za skupinu Verts/ALE o manipulaci s výsledky zápasů a korupci ve sportu (2013/2567(RSP)) (B7-0131/2013);

-Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Liam Aylward, Robert Rochefort, Nadja Hirsch a Jürgen Creutzmann za skupinu ALDE o manipulaci s výsledky zápasů a korupci ve sportu (2013/2567(RSP)) (B7-0139/2013);

- Emma McClarkin za skupinu ECR o manipulaci s výsledky zápasů a korupci ve sportu (2013/2567(RSP)) (B7-0140/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Willy Meyer a Takis Hadjigeorgiou za skupinu GUE/NGL o manipulaci s výsledky zápasů a korupci ve sportu (2013/2567(RSP)) (B7-0141/2013).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.11 zápisu ze dne 14.3.2013.


6. Celosvětový hodnotový řetězec bavlny (rozprava)

Prohlášení Komise: Celosvětový hodnotový řetězec bavlny (2012/2841(RSP))

Androulla Vassiliou (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Daniel Caspary za skupinu PPE, George Sabin Cutaş za skupinu S&D, Niccolò Rinaldi za skupinu ALDE, Franziska Keller za skupinu Verts/ALE, Cristiana Muscardini za skupinu ECR, Paul Murphy za skupinu GUE/NGL, Elisabeth Köstinger a Bernd Lange.

Vystoupila Androulla Vassiliou.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Vital Moreira, Cristiana Muscardini a George Sabin Cutaş za výbor INTA o udržitelnosti celosvětového hodnotového řetězce bavlny (2012/2841(RSP)) (B7-0092/2013)

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.12 zápisu ze dne 14.3.2013.


PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

7. Prohlášení předsednictví

Předsedající učinil prohlášení, ve kterém jménem Parlamentu důrazně odsoudil popravu sedmi odsouzených k trestu smrti v Saudské Arábii, a připomněl, že zrušení trestu smrti je jednou ze základních hodnot Evropské unie.


8. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.

°
° ° °

Vystoupil Potito Salatto.


8.1. Energetický plán do roku 2050 (hlasování)

Zpráva o energetickém plánu do roku 2050, budoucnosti s energií [2012/2103(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Niki Tzavela (A7-0035/2013)

Hlasování bylo včera přerušeno (bod 8.11 zápisu ze dne 13.3.2013).

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0088)

Vystoupení

Niki Tzavela (zpravodajka) předložila ústní pozměňovací návrh k bodu 48, který nebyl vzat v potaz, protože se proti jeho projednání vyslovilo více než čtyřicet poslanců.

Konrad Szymański předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 13, který nebyl vzat v potaz, protože se proti jeho projednání vyslovilo více než čtyřicet poslanců.


8.2. Vyhodnocení rizika a bezpečnosti jaderných elektráren v Evropské unii („zátěžové testy“) (hlasování)

Návrh usnesení B7-0086/2013

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0089)


8.3. Posílení boje proti rasismu, xenofobii a trestným činům z nenávisti (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013 a B7-0125/2013

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0121/2013

(nahrazující B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013 a B7-0125/2013):

předložen těmito poslanci:

Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino a Manfred Weber za skupinu PPE,

Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu a Liisa Jaakonsaari za skupinu S&D,

Renate Weber, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Hannu Takkula a Edward McMillan-Scott za skupinu ALDE,

Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Malika Benarab-Attou a Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE,

Timothy Kirkhope za skupinu ECR,

Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL.

přijat (P7_TA(2013)0090)


8.4. Ochrana veřejného zdraví před endokrinními disruptory (hlasování)

Zpráva o ochraně veřejného zdraví před endokrinními disruptory [2012/2066(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Åsa Westlund (A7-0027/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou ECR)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0091)


8.5. Integrace migrantů, její dopady na trh práce a vnější rozměr koordinace systémů sociálního zabezpečení (hlasování)

Zpráva o integraci migrantů, jejích dopadech na trh práce a vnějším rozměru koordinace systémů sociálního zabezpečení v EU [2012/2131(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Nadja Hirsch (A7-0040/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou EFD)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0092)

Vystoupení

Nadja Hirsch (zpravodajka) předložila ústní pozměňovací návrh k bodu 40, který byl vzat v potaz.


8.6. Ohrožení zdraví při práci v souvislosti s azbestem a výhledy na zrušení všech používaných azbestů (hlasování)

Zpráva o ohrožení zdraví při práci v souvislosti s azbestem a výhledech na zrušení všech používaných azbestů [2012/2065(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Stephen Hughes (A7-0025/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0093)

Vystoupení

Roberta Angelilli a Stephen Hughes (zpravodaj) před hlasováním.


8.7. Statut evropské vzájemné společnosti (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva obsahující doporučení Komisi o statutu evropské vzájemné společnosti [2012/2039(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Luigi Berlinguer (A7-0018/2013)

(požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0094)


8.8. Situace v Egyptě (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0095/2013, B7-0096/2013, B7-0097/2013, B7-0098/2013, B7-0099/2013 a B7-0100/2013

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0095/2013

(nahrazující B7-0095/2013, B7-0096/2013, B7-0097/2013, B7-0099/2013 a B7-0100/2013):

předložen těmito poslanci:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Arnaud Danjean, Mário David, Sari Essayah, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Jacek Protasiewicz, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Alf Svensson, Dominique Vlasto, Anne Delvaux, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou a Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė za skupinu PPE,

Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri a Kristian Vigenin za skupinu S&D,

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Alexandra Thein, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Antonyia Parvanova, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula a Kristiina Ojuland za skupinu ALDE,

Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean-Paul Besset, Raül Romeva i Rueda a Margrete Auken za skupinu Verts/ALE,

Charles Tannock, Peter van Dalen, Valdemar Tomaševski a Sajjad Karim za skupinu ECR.

přijat (P7_TA(2013)0095)

(Návrh usnesení B7-0098/2013 se nebere v potaz.)

Vystoupení

Judith Sargentini předložila ústní pozměňovací návrh k bodu 2, který byl vzat v potaz.


8.9. Jaderné hrozby a lidská práva v Severní Koreji (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013 a B7-0138/2013

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0132/2013

(nahrazující B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013 a B7-0138/2013):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Herbert Reul, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Marietta Giannakou, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Roberta Angelilli, Anne Delvaux, Peter Šťastný a Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė za skupinu PPE,

Véronique De Keyser, Libor Rouček, George Sabin Cutaş, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa a David Martin za skupinu S&D,

Jelko Kacin, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Graham Watson, Kristiina Ojuland a Alexander Graf Lambsdorff za skupinu ALDE,

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg a Gerald Häfner za skupinu Verts/ALE,

Charles Tannock, Anna Rosbach a Paweł Robert Kowal za skupinu ECR,

Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL.

přijat (P7_TA(2013)0096)


8.10. Vzahy mezi EU a Čínou (hlasování)

Zpráva o vztazích mezi EU a Čínou [2012/2137(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Bastiaan Belder (A7-0434/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0097)


8.11. Manipulace s výsledky zápasů a korupce ve sportu (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013 a B7-0141/2013

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0130/2013

(nahrazující B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013 a B7-0141/2013):

předložen těmito poslanci:

Roberta Angelilli, Zoltán Bagó, Erik Bánki, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Piotr Borys, Anne Delvaux, Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marco Scurria a Manfred Weber za skupinu PPE,

Emine Bozkurt, Petra Kammerevert a Mitro Repo za skupinu S&D,

Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Liam Aylward, Robert Rochefort, Nadja Hirsch a Jürgen Creutzmann za skupinu ALDE,

Rebecca Harms, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda a Jan Philipp Albrecht za skupinu Verts/ALE,

Emma McClarkin za skupinu ECR.

přijat (P7_TA(2013)0098)


8.12. Celosvětový hodnotový řetězec bavlny (hlasování)

Návrh usnesení B7-0092/2013

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0099)


9. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Vystoupila Nicole Sinclaire k průběhu vysvětlení hlasování.

(Hlasování v úterý 12. 3. 2013)

zpráva Silvia Costa - A7-0047/2013
Charles Tannock, Ewald Stadler, Monika Smolková a Norica Nicolai

zpráva Patrice Tirolien - A7-0049/2013
Charles Tannock

(Hlasování ve středu 13. 3. 2013)

Víceletý finanční rámec - B7-0129/2013
Vicky Ford, Marta Andreasen, Mitro Repo, Ewald Stadler a Charles Tannock

zpráva Sharon Bowles - A7-0076/2012
Elena Băsescu

zpráva Anne E. Jensen - A7-0043/2013
Marta Andreasen, Daniel Hannan a Elena Băsescu

zpráva Rafał Trzaskowski a Roberto Gualtieri - A7-0041/2013
Mitro Repo a Daniel Hannan

Rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání a mandátu k interinstitucionálním jednáním o přímých platbách zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky – 2011/0280(COD) - B7-0079/2013
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vicky Ford a Elena Băsescu

Rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání a o mandátu k interinstitucionálním jednáním o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty („nařízení o jednotné společné organizaci trhů“) – 2011/0281(COD) - B7-0080/2013
Elisabetta Gardini a Elena Băsescu

Rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání a o mandátu k interinstitucionálním jednáním o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) – 2011/0282(COD) - B7-0081/2013
Charles Tannock a Elena Băsescu

Rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání a o mandátu k interinstitucionálním jednáním o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky – 2011/0288(COD) - B7-0082/2013
Elena Băsescu

Rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání a mandátu k interinstitucionálním jednáním o přímých platbách zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky – 2011/0280(COD) - B7-0079/2013
Rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání a o mandátu k interinstitucionálním jednáním o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty („nařízení o jednotné společné organizaci trhů“) – 2011/0281(COD) - B7-0080/2013
Rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání a o mandátu k interinstitucionálním jednáním o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) – 2011/0282(COD) - B7-0081/2013
Rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání a o mandátu k interinstitucionálním jednáním o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky – 2011/0288(COD) - B7-0082/2013
Ingeborg Gräßle

(Dnešní hlasování)

zpráva Niki Tzavela - A7-0035/2013
Petru Constantin Luhan, Charles Tannock, Elisabetta Gardini, Elena Băsescu a Vicky Ford

Vyhodnocení rizika a bezpečnosti jaderných elektráren v Evropské unii („zátěžové testy“) - B7-0086/2013
Charles Tannock, Elena Băsescu a Vicky Ford

Posílení boje proti rasismu, xenofobii a trestným činům z nenávisti - RC-B7-0121/2013
Francesca Barracciu, Charles Tannock a Elena Băsescu

zpráva Åsa Westlund - A7-0027/2013
Charles Tannock

zpráva Nadja Hirsch - A7-0040/2013
Mitro Repo, Charles Tannock, Emer Costello a Vicky Ford

Situace v Egyptě - RC-B7-0095/2013
Mitro Repo a Elena Băsescu

Jaderné hrozby a lidská práva v Severní Koreji - RC-B7-0132/2013
Adam Bielan a Elena Băsescu

zpráva Bastiaan Belder - A7-0434/2012
Mitro Repo

Manipulace s výsledky zápasů a korupce ve sportu - RC-B7-0130/2013
Charles Tannock

zpráva Bastiaan Belder - A7-0434/2012
Adam Bielan a Elena Băsescu

Manipulace s výsledky zápasů a korupce ve sportu - RC-B7-0130/2013
Mitro Repo, Adam Bielan, Elena Băsescu a Piotr Borys

Celosvětový hodnotový řetězec bavlny - RC-B7-0092/2013
Charles Tannock a Elena Băsescu.


10. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:30, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

11. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


12. Postoj Rady v 1. čtení

Předseda oznámil, že na základě čl. 61 odst. 1 jednacího řádu obdržel níže uvedený postoj Rady, odůvodnění jeho přijetí a rovněž postoj Komise.

- Postoj Rady v prvním čtení s ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (17427/1/2012 - C7-0051/2013 - 2006/0084(COD))
předáno věcně příslušný výbor: CONT

Tříměsíční lhůta poskytnutá Parlamentu k přijetí stanoviska začne běžet zítra, dne 15. března 2013.


13. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 3 zápisu ze dne 12.3.2013)


13.1. Situace v Bangladéši

Návrhy usnesení B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 a B7-0146/2013 (2013/2561(RSP))

Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jean Lambert, Cecilia Wikström a Marie-Christine Vergiat uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Filip Kaczmarek za skupinu PPE, Corina Creţu za skupinu S&D, Phil Bennion za skupinu ALDE, Adam Bielan za skupinu ECR, Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL, a Elena Băsescu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jolanta Emilia Hibner a Rui Tavares.

Vystoupila Maria Damanaki (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 14.1 zápisu ze dne 14.3.2013.


13.2. Irák: obtížná situace menšin, zejména iráckých Turkménů

Návrhy usnesení B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013, B7-0151/2013 a B7-0152/2013 (2013/2562(RSP))

Krzysztof Lisek, Mitro Repo, Barbara Lochbihler, Struan Stevenson, Metin Kazak a Marie-Christine Vergiat uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Bernd Posselt za skupinu PPE, Kristiina Ojuland za skupinu ALDE, Charles Tannock za skupinu ECR, Jaroslav Paška za skupinu EFD, Petri Sarvamaa a Bogusław Sonik.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Sari Essayah a George Sabin Cutaş.

Vystoupila Maria Damanaki (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 14.2 zápisu ze dne 14.3.2013.


13.3. Případ Arafata Jaradata a situace palestinských vězňů v izraelských věznicích

Návrhy usnesení B7-0153/2013, B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0156/2013, B7-0157/2013 a B7-0158/2013 (2013/2563(RSP))

Eija-Riitta Korhola, Véronique De Keyser, Margrete Auken, Annemie Neyts-Uyttebroeck a Paul Murphy uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Sari Essayah za skupinu PPE, Liisa Jaakonsaari za skupinu S&D, Nicole Kiil-Nielsen za skupinu Verts/ALE, Jaroslav Paška za skupinu EFD, Joanna Senyszyn a Emer Costello.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Sergio Paolo Francesco Silvestris a Jill Evans.

Vystoupila Maria Damanaki (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 14.3 zápisu ze dne 14.3.2013.


14. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


14.1. Situace v Bangladéši (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 a B7-0146/2013

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0133/2013

(nahrazující B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 a B7-0146/2013):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Mario Mauro, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka a Bogusław Sonik za skupinu PPE,

Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn a Mitro Repo za skupinu S&D,

Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Edward McMillan-Scott, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen a Kristiina Ojuland za skupinu ALDE,

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE,

Charles Tannock a Geoffrey Van Orden za skupinu ECR,

Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric a Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL,

Jaroslav Paška

přijat (P7_TA(2013)0100)

Vystoupení

Barbara Lochbihler předložila ústní pozměňovací návrh k bodu odůvodnění J, který byl vzat v potaz.


14.2. Irák: obtížná situace menšin, zejména iráckých Turkménů (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013, B7-0151/2013 a B7-0152/2013

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0147/2013

(nahrazující B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013 a B7-0151/2013):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Zuzana Roithová a Bogusław Sonik za skupinu PPE,

Véronique De Keyser, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi a Mitro Repo za skupinu S&D,

Metin Kazak, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott a Kristiina Ojuland za skupinu ALDE,

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE,

Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan a Valdemar Tomaševski za skupinu ECR,

Jaroslav Paška

přijat (P7_TA(2013)0101)

(Návrh usnesení B7-0152/2013 se nebere v potaz.)


14.3. Případ Arafata Jaradata a situace palestinských vězňů v izraelských věznicích (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0153/2013, B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0156/2013, B7-0157/2013 a B7-0158/2013

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ B7-0153/2013

zamítnut

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0154/2013

(nahrazující B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0157/2013 a B7-0158/2013):

předložen těmito poslanci:

Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emer Costello, Ana Gomes, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari a Robert Goebbels za skupinu S&D,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Phil Bennion, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Graham Watson a Kristiina Ojuland za skupinu ALDE,

Margrete Auken, Jill Evans, Mark Demesmaeker, Keith Taylor, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda a Catherine Grèze za skupinu Verts/ALE,

Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Martina Anderson a Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL,

Jaroslav Paška

přijat (P7_TA(2013)0102)

(Návrh usnesení B7-0156/2013 se nebere v potaz.)


15. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


16. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Absolutorium, které má být uděleno Komisi za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011 - návrh doporučení Rady (05752/2013 - C7-0038/2013 - 2012/2167(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium, které má být uděleno výkonným agenturám za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2011 - návrhy doporučení Rady (05754/2013 - C7-0039/2013 - 2012/2167(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium, které má být uděleno společným podnikům za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2011 - návrh doporučení Rady (05755/2013 - C7-0040/2013 - 2012/2215(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutorium, které má být uděleno subjektům zřízeným na základě Smlouvy o fungování EU a Smlouvy o Euratomu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2011 - návrhy doporučení Rady (05753/2013 - C7-0041/2013 - 2012/2183(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL, ITRE

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2012/023 IT/Antonio Merloni SpA, Itálie) (COM(2013)0090 - C7-0046/2013 - 2013/2032(BUD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh na převod prostředků DEC 03/2013 - Oddíl III - Komise (N7-0052/2013 - C7-0057/2013 - 2013/2037(GBD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 04/2013 - Oddíl III - Komise (N7-0053/2013 - C7-0058/2013 - 2013/2039(GBD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2011/010 AT/Austria Tabak, Rakousko) (COM(2013)0119 - C7-0059/2013 - 2013/2048(BUD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2011/016 IT/Agile, Itálie) (COM(2013)0120 - C7-0060/2013 - 2013/2049(BUD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje program na podporu pozorování a sledování vesmíru (COM(2013)0107 - C7-0061/2013 - 2013/0064(COD))
Předseda bude v souladu s článkem 304 Smlouvy tento návrh nepovinně konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
Předseda bude v souladu s článkem 307 Smlouvy tento návrh nepovinně konzultovat s Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

AFET, ENVI, TRAN, REGI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2006, pokud jde o používání systému vstupu/výstupu (EES) a programu registrovaných cestujících (RTP) (COM(2013)0096 - C7-0062/2013 – 2013/0060(COD))

Předseda bude v souladu s článkem 304 Smlouvy tento návrh nepovinně konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
Předseda bude v souladu s článkem 307 Smlouvy tento návrh nepovinně konzultovat s Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

DEVE, AFET

- Návrh na rozhodnutí Rady, kterým se některé členské státy opravňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly protokol, kterým se mění Vídeňská úmluva o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody ze dne 21. května 1963, nebo k němu přistoupily, jakož i učinily prohlášení ohledně uplatňování příslušných vnitřních pravidel práva Unie (06206/2013 - C7-0063/2013 - 2012/0262(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

ITRE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje program registrovaných cestujících (RTP) (COM(2013)0097 - C7-0064/2013 - 2013/0059(COD))
Předseda bude v souladu s článkem 304 Smlouvy tento návrh nepovinně konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
Předseda bude v souladu s článkem 307 Smlouvy tento návrh nepovinně konzultovat s Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

DEVE, AFET, BUDG

2) z Evropského hospodářského a sociálního výboru

- Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (CES 2108/2012) k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví zvláštní podmínky rybolovu hlubinných populací v severovýchodním Atlantiku a ustanovení pro rybolov v mezinárodních vodách severovýchodního Atlantiku a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2347/2002 – (COM(2012)0371 - 2012/0179(COD))

- Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (CES 2450/2012) k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (COM(2012)0617 - 2012/0295(COD))

- Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (CES 920/2013) k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statutu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (COM(2012)0499 - 2012/0237(COD))

- Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (CES 2482/2012) k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (COM(2012)0628 - 2012/0297(NLE))


17. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Průběžná zpráva (čl. 81 odst. 3 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 7. března 2013).

výbor ECON

Průběžná práva o systému finanční pomoci členským státům, jejichž měnou není euro (COM(2012)0336 - 2012/0164(APP))

stanovisko: BUDG

Změna názvu

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 7. března 2013).

výbor CONT

- nový název: „Budoucí úloha Evropského účetního dvora. Ppostup jmenování členů Účetního dvora: konzultace s Evropským parlamentem“ (2012/2064(INI))

stanovisko: REGI

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 48 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 7. března 2013).

výbor CULT

- Přehodnocení vzdělávání (COM(2012)0669 - 2013/2041(INI))
(stanovisko: EMPL, ITRE, REGI)

výbor EMPL

- Jak může Evropská unie přispět k vytvoření příznivého prostředí pro zavedené i začínající firmy a podniky, které jim umožní vytvářet pracovní místa? (2013/2046(INI))

- Řešení problému nezaměstnanosti mladých lidí: možná východiska (2013/2045(INI))
(stanovisko: CULT, REGI)

- Dopad krize na přístup zranitelných skupin k péči (2013/2044(INI))
(stanovisko: REGI)

výbor ECON

- Rámec pro ozdravení a řešení problémů nebankovních institucí (2013/2047(INI))

výbor FEMM

- Sexuální a reprodukční zdraví a práva (2013/2040(INI))
(stanovisko: DEVE)

výbor IMCO

- Integrovaný trh doručování balíků pro růst elektronického obchodu v EU (COM(2012)0698 - 2013/2043(INI))
(stanovisko: CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN)

výbor REGI

- Dopad rozpočtových omezení pro regionální a místní orgány, pokud jde o výdaje ze strukturálních fondů EU v členských státech (2013/2042(INI))
(stanovisko: BUDG)

- Provádění a účinek opatření pro energetickou účinnost v rámci politiky soudržnosti (2013/2038(INI))
(stanovisko: ITRE)

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu(článek 97 a čl. 121 odst. 3 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 7. března 2013)

výbor AFET

- Doporučení Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost týkající se politiky EU vůči Bělorusku (2013/2036(INI))

Postup s přidruženými výbory (článek 50 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 7. března 2013)

výbor ENVI

- návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (COM(2012)0595 - C7-0337/2012 - 2012/0288(COD))
(stanovisko: DEVE, AGRI, INTA, IMCO, TRAN, REGI)
Postup s přidruženými výbory ENVI, ITRE

Postoupení výborům

výbor AFET

- Přezkum Stockholmského programu v polovině období (2013/2024(INI))
předáno věcně příslušný výbor: JURI, LIBE, AFCO
stanovisko: FEMM, AFET

výbor LIBE

- Provádění směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání (2012/2324(INI))
předáno věcně příslušný výbor: EMPL
stanovisko: LIBE

výbor REGI

- Tento název není v současnosti k dispozici ve všech jazycích. Future role of the Court of Auditors. The procedure on the appointment of Court of Auditors's Members : European Parliament consultation" (2012/2064(INI))
předáno věcně příslušný výbor: CONT
stanovisko: REGI.


18. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 179 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.

°
° ° °

Vystoupil Jean-Pierre Audy, aby vyjádřil politování nad skutečností, že při dvou posledních slavnostních zasedáních nezazněla evropská hymna.


19. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat od 15. do 18. dubna 2013.


20. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo v 16:35.

Klaus Welle

Martin Schulz

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Margrete Auken, Aylward, Bach, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Vattimo, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vitkauskaite, Vlasák, Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Weidenholzer, Werthmann, Westlund, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Pozorovatelé

Antičević Marinović, Božinović, Grubišić, Matušić, Plenković, Vrbat

Právní upozornění - Ochrana soukromí