Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 241kWORD 201k
Torstai 14. maaliskuuta 2013 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Euroopan oikeusasiamiehen ero
 3.Esityslista
 4.Eurooppalaisen keskinäisen yhtiön perussääntö (keskustelu)
 5.Sopupelit ja lahjonta urheilussa (keskustelu)
 6.Puuvillan globaali arvoketju (keskustelu)
 7.Puhemiehen julkilausuma
 8.Äänestykset
  
8.1.Energia-alan etenemissuunnitelma 2050 (äänestys)
  
8.2.Euroopan unionin ydinvoimalaitosten riski- ja turvallisuusarvioinnit ("stressitestit") (äänestys)
  
8.3.Rasismin, muukalaisvihan ja viharikosten torjunnan tehostaminen (äänestys)
  
8.4.Hormonaalisten haitta-aineiden kansanterveysvaikutukset (äänestys)
  
8.5.Maahanmuuttajien kotouttaminen, sen vaikutukset työmarkkinoihin ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen ulkoinen ulottuvuus (äänestys)
  
8.6.Asbestiperäiset työterveysriskit ja mahdollisuudet poistaa kaikki olemassa oleva asbesti (äänestys)
  
8.7.Eurooppalaisen keskinäisen yhtiön perussääntö (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.8.Egyptin tilanne (äänestys)
  
8.9.Pohjois-Korean ydinaseuhka ja ihmisoikeustilanne (äänestys)
  
8.10.EU:n ja Kiinan suhteet (äänestys)
  
8.11.Sopupelit ja lahjonta urheilussa (äänestys)
  
8.12.Puuvillan globaali arvoketju (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta
 13.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
13.1.Bangladeshin tilanne
  
13.2.Irak: vähemmistöryhmien, erityisesti Irakin turkmeenien, ahdinko
  
13.3.Arafat Jaradatin tapaus ja palestiinalaisvankien tilanne Israelin vankiloissa
 14.Äänestykset
  
14.1.Bangladeshin tilanne (äänestys)
  
14.2.Irak: vähemmistöryhmien, erityisesti Irakin turkmeenien, ahdinko (äänestys)
  
14.3.Arafat Jaradatin tapaus ja palestiinalaisvankien tilanne Israelin vankiloissa (äänestys)
 15.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 16.Vastaanotetut asiakirjat
 17.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 18.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 19.Seuraavien istuntojen aikataulu
 20.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.


2. Euroopan oikeusasiamiehen ero

Puhemies ilmoitti, että työjärjestyksen 204 artiklan 8 kohdan ja työjärjestyksen liitteen XI 7 artiklan mukaisesti Nikiforos Diamandouros on ilmoittanut hänelle eroavansa oikeusasiamiehen toimesta 1. lokakuuta 2013 alkaen.


3. Esityslista

Työjärjestyksen 140 artiklan 2 kohdan mukaisesti puhemies ilmoitti, että äänestykset alkavat tänään klo 11.30.


4. Eurooppalaisen keskinäisen yhtiön perussääntö (keskustelu)

Mietintö suosituksista komissiolle eurooppalaisen keskinäisen yhtiön perussäännöstä [2012/2039(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Luigi Berlinguer (A7-0018/2013)

Luigi Berlinguer esitteli mietinnön.

Androulla Vassiliou (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Regina Bastos (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Tadeusz Zwiefka PPE-ryhmän puolesta, Pervenche Berès S&D-ryhmän puolesta, Alexandra Thein ALDE-ryhmän puolesta, Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gerard Batten EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Auke Zijlstra, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ja Françoise Castex.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivo Vajgl ja João Ferreira.

Puheenvuorot: Androulla Vassiliou ja Luigi Berlinguer.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.3.2013, kohta 8.7.


5. Sopupelit ja lahjonta urheilussa (keskustelu)

Komission julkilausuma: Sopupelit ja lahjonta urheilussa (2013/2567(RSP))

Androulla Vassiliou (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Ivo Belet PPE-ryhmän puolesta, Petra Kammerevert S&D-ryhmän puolesta, Morten Løkkegaard ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Nicole Sinclaire, Rui Tavares Verts/ALE-ryhmän puolesta, Emma McClarkin ECR-ryhmän puolesta, Gerard Batten EFD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Morten Løkkegaard, Jacky Hénin GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Nicole Sinclaire, Marco Scurria, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivo Vajgl, Emine Bozkurt, Hannu Takkula, Nikolaos Chountis, Véronique Mathieu Houillon, Olga Sehnalová, Salvatore Iacolino, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Emine Bozkurt, Mitro Repo ja Santiago Fisas Ayxela.

Puhetta johti
varapuhemies Jacek PROTASIEWICZ

Puheenvuorot: Georgios Papanikolaou ja Jacek Olgierd Kurski.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Iosif Matula, Jaroslav Paška, Erik Bánki, Hubert Pirker, Milan Zver ja Petru Constantin Luhan.

Androulla Vassiliou käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Emine Bozkurt, Petra Kammerevert ja Mitro Repo S&D-ryhmän puolesta, Roberta Angelilli, Ivo Belet, Piotr Borys, Anne Delvaux, Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid ja Marco Scurria PPE-ryhmän puolesta sopupeleistä ja lahjonnasta urheilussa (2013/2567(RSP)) (B7-0130/2013)

- Rebecca Harms, Malika Benarab-Attou ja Rui Tavares Verts/ALE-ryhmän puolesta sopupeleistä ja lahjonnasta urheilussa (2013/2567(RSP)) (B7-0131/2013)

-Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Liam Aylward, Robert Rochefort, Nadja Hirsch ja Jürgen Creutzmann ALDE-ryhmän puolesta sopupeleistä ja lahjonnasta urheilussa (2013/2567(RSP)) (B7-0139/2013)

- Emma McClarkin ECR-ryhmän puolesta sopupeleistä ja lahjonnasta urheilussa (2013/2567(RSP)) (B7-0140/2013)

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Willy Meyer ja Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta sopupeleistä ja lahjonnasta urheilussa (2013/2567(RSP)) (B7-0141/2013).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.3.2013, kohta 8.11.


6. Puuvillan globaali arvoketju (keskustelu)

Komission julkilausuma: Puuvillan globaali arvoketju (2012/2841(RSP))

Androulla Vassiliou (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Daniel Caspary PPE-ryhmän puolesta, George Sabin Cutaş S&D-ryhmän puolesta, Niccolò Rinaldi ALDE-ryhmän puolesta, Franziska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Cristiana Muscardini ECR-ryhmän puolesta, Paul Murphy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Elisabeth Köstinger ja Bernd Lange.

Androulla Vassiliou käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Vital Moreira, Cristiana Muscardini ja George Sabin Cutaş INTA-valiokunnan puolesta puuvillan globaalin arvoketjun kestävyydestä (2012/2841(RSP)) (B7-0092/2013)

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.3.2013, kohta 8.12.


Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

7. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi julkilausuman, jossa hän tuomitsi jyrkästi parlamentin puolesta seitsemän kuolemaantuomitun teloitukset eilen Saudi-Arabiassa. Hän muistutti, että kuolemantuomion poistaminen on yksi Euroopan unionin perusarvoista.


8. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.

°
° ° °

Potito Salatto käytti puheenvuoron.


8.1. Energia-alan etenemissuunnitelma 2050 (äänestys)

Mietintö energia-alan etenemissuunnitelmasta 2050 – energian tulevaisuus [2012/2103(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Niki Tzavela (A7-0035/2013)

Äänestys keskeytettiin eilen (istunnon pöytäkirja 13.3.2013, kohta 8.11).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0088)

Puheenvuorot:

Niki Tzavela (esittelijä) esitti 48 kohtaan suullisen tarkistuksen, jota ei hyväksytty, sillä yli 40 jäsentä jäsentä vastusti sitä.

Konrad Szymański esitti tarkistukseen 13 suullisen tarkistuksen, jota ei hyväksytty, sillä yli 40 jäsentä jäsentä vastusti sitä.


8.2. Euroopan unionin ydinvoimalaitosten riski- ja turvallisuusarvioinnit ("stressitestit") (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0086/2013

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0089)


8.3. Rasismin, muukalaisvihan ja viharikosten torjunnan tehostaminen (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013 ja B7-0125/2013

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0121/2013

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013 ja B7-0125/2013)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino ja Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta

Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu ja Liisa Jaakonsaari S&D-ryhmän puolesta

Renate Weber, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Hannu Takkula ja Edward McMillan-Scott ALDE-ryhmän puolesta

Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Malika Benarab-Attou ja Carl Schlyter Verts/ALE-ryhmän puolesta

Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0090)


8.4. Hormonaalisten haitta-aineiden kansanterveysvaikutukset (äänestys)

Mietintö hormonaalisten haitta-aineiden kansanterveysvaikutuksista [2012/2066(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Åsa Westlund (A7-0027/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (ECR-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0091)


8.5. Maahanmuuttajien kotouttaminen, sen vaikutukset työmarkkinoihin ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen ulkoinen ulottuvuus (äänestys)

Mietintö maahanmuuttajien kotouttamisesta, sen vaikutuksista työmarkkinoihin ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen ulkoisesta ulottuvuudesta [2012/2131(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Nadja Hirsch (A7-0040/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (EFD-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0092)

Puheenvuorot:

Nadja Hirsch (esittelijä) esitti 40 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


8.6. Asbestiperäiset työterveysriskit ja mahdollisuudet poistaa kaikki olemassa oleva asbesti (äänestys)

Mietintö asbestiperäisistä työterveysriskeistä ja mahdollisuuksista poistaa kaikki olemassa oleva asbesti [2012/2065(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Stephen Hughes (A7-0025/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0093)

Puheenvuorot:

Roberta Angelilli ja Stephen Hughes (esittelijä) ennen äänestystä.


8.7. Eurooppalaisen keskinäisen yhtiön perussääntö (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö suosituksista komissiolle eurooppalaisen keskinäisen yhtiön perussäännöstä [2012/2039(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Luigi Berlinguer (A7-0018/2013)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2013)0094)


8.8. Egyptin tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0095/2013, B7-0096/2013, B7-0097/2013, B7-0098/2013, B7-0099/2013 ja B7-0100/2013

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0095/2013

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0095/2013, B7-0096/2013, B7-0097/2013, B7-0099/2013 ja B7-0100/2013)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Arnaud Danjean, Mário David, Sari Essayah, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Jacek Protasiewicz, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Alf Svensson, Dominique Vlasto, Anne Delvaux, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou ja Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė PPE-ryhmän puolesta

Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri ja Kristian Vigenin S&D-ryhmän puolesta

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Alexandra Thein, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Antonyia Parvanova, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula ja Kristiina Ojuland ALDE-ryhmän puolesta

Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean-Paul Besset, Raül Romeva i Rueda ja Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Peter van Dalen, Valdemar Tomaševski ja Sajjad Karim ECR-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0095)

(Päätöslauselmaesitys B7-0098/2013 raukesi.)

Puheenvuorot:

Judith Sargentini esitti 2 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


8.9. Pohjois-Korean ydinaseuhka ja ihmisoikeustilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013 ja B7-0138/2013

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0132/2013

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013 ja B7-0138/2013)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Herbert Reul, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Marietta Giannakou, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Roberta Angelilli, Anne Delvaux, Peter Šťastný ja Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė PPE-ryhmän puolesta

Véronique De Keyser, Libor Rouček, George Sabin Cutaş, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa ja David Martin S&D-ryhmän puolesta

Jelko Kacin, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Graham Watson, Kristiina Ojuland ja Alexander Graf Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg ja Gerald Häfner Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Anna Rosbach ja Paweł Robert Kowal ECR-ryhmän puolesta

Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0096)


8.10. EU:n ja Kiinan suhteet (äänestys)

Mietintö EU:n ja Kiinan suhteista [2012/2137(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Bastiaan Belder (A7-0434/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0097)


8.11. Sopupelit ja lahjonta urheilussa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013 ja B7-0141/2013

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0130/2013

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013 ja B7-0141/2013)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Roberta Angelilli, Zoltán Bagó, Erik Bánki, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Piotr Borys, Anne Delvaux, Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marco Scurria ja Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta

Emine Bozkurt, Petra Kammerevert ja Mitro Repo S&D-ryhmän puolesta

Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Liam Aylward, Robert Rochefort, Nadja Hirsch ja Jürgen Creutzmann ALDE-ryhmän puolesta

Rebecca Harms, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda ja Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta

Emma McClarkin ECR-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0098)


8.12. Puuvillan globaali arvoketju (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0092/2013

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0099)


9. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Nicole Sinclaire käytti puheenvuoron äänestysselitysten järjestämisestä.

(Tiistaina 12.3.2013 toimitetut äänestykset)

Mietintö Silvia Costa - A7-0047/2013
Charles Tannock, Ewald Stadler, Monika Smolková ja Norica Nicolai

Mietintö Patrice Tirolien - A7-0049/2013
Charles Tannock

(Keskiviikkona 13.3.2013 toimitetut äänestykset)

Monivuotinen rahoituskehys - B7-0129/2013
Vicky Ford, Marta Andreasen, Mitro Repo, Ewald Stadler ja Charles Tannock

Mietintö Sharon Bowles - A7-0076/2012
Elena Băsescu

Mietintö Anne E. Jensen - A7-0043/2013
Marta Andreasen, Daniel Hannan ja Elena Băsescu

Mietintö Rafał Trzaskowski ja Roberto Gualtieri - A7-0041/2013
Mitro Repo ja Daniel Hannan

Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin YMP:n tukijärjestelmässä viljelijöille myönnettävistä suorista tuista - 2011/0280(COD) - B7-0079/2013
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vicky Ford ja Elena Băsescu

Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-asetus) - 2011/0281(COD) - B7-0080/2013
Elisabetta Gardini ja Elena Băsescu

Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen - 2011/0282(COD) - B7-0081/2013
Charles Tannock ja Elena Băsescu

Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta - 2011/0288(COD) - B7-0082/2013
Elena Băsescu

Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin YMP:n tukijärjestelmässä viljelijöille myönnettävistä suorista tuista - 2011/0280(COD) - B7-0079/2013
Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-asetus) - 2011/0281(COD) - B7-0080/2013
Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen - 2011/0282(COD) - B7-0081/2013
Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta - 2011/0288(COD) - B7-0082/2013

Ingeborg Gräßle

(Tänään toimitetut äänestykset)

Mietintö Niki Tzavela - A7-0035/2013
Petru Constantin Luhan, Charles Tannock, Elisabetta Gardini, Elena Băsescu ja Vicky Ford

Euroopan unionin ydinvoimalaitosten riski- ja turvallisuusarvioinnit ("stressitestit") - B7-0086/2013
Charles Tannock, Elena Băsescu ja Vicky Ford

Rasismin, muukalaisvihan ja viharikosten torjunnan tehostaminen - RC-B7-0121/2013
Francesca Barracciu, Charles Tannock ja Elena Băsescu

Mietintö Åsa Westlund - A7-0027/2013
Charles Tannock

Mietintö Nadja Hirsch - A7-0040/2013
Mitro Repo, Charles Tannock, Emer Costello ja Vicky Ford

Egyptin tilanne - RC-B7-0095/2013
Mitro Repo ja Elena Băsescu

Pohjois-Korean ydinaseuhka ja ihmisoikeustilanne - RC-B7-0132/2013
Adam Bielan ja Elena Băsescu

Mietintö Bastiaan Belder - A7-0434/2012
Mitro Repo

Sopupelit ja lahjonta urheilussa - RC-B7-0130/2013
Charles Tannock

Mietintö Bastiaan Belder - A7-0434/2012
Adam Bielan ja Elena Băsescu

Sopupelit ja lahjonta urheilussa - RC-B7-0130/2013
Mitro Repo, Adam Bielan, Elena Băsescu ja Piotr Borys

Puuvillan globaali arvoketju - B7-0092/2013
Charles Tannock ja Elena Băsescu.


10. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä "Séance en direct" -sivustolla kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 13.30 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

11. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


12. Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 61 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastaanottaneensa seuraavan neuvoston kannan, sen vahvistamiseen johtaneet perusteet ja komission kannan:

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (17427/1/2012 - C7-0051/2013 - 2006/0084(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: CONT

Kolmen kuukauden määräaika, jonka kuluessa parlamentti antaa lausuntonsa, alkaa näin ollen huomisesta 15. maaliskuuta 2013.


13. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 12.3.2013, kohta 3)


13.1. Bangladeshin tilanne

Päätöslauselmaesitykset B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 ja B7-0146/2013 (2013/2561(RSP))

Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jean Lambert, Cecilia Wikström ja Marie-Christine Vergiat esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Filip Kaczmarek PPE-ryhmän puolesta, Corina Creţu S&D-ryhmän puolesta, Phil Bennion ALDE-ryhmän puolesta, Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta, Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Elena Băsescu.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jolanta Emilia Hibner ja Rui Tavares.

Maria Damanaki (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.3.2013, kohta 14.1.


13.2. Irak: vähemmistöryhmien, erityisesti Irakin turkmeenien, ahdinko

Päätöslauselmaesitykset B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013, B7-0151/2013 ja B7-0152/2013 (2013/2562(RSP))

Krzysztof Lisek, Mitro Repo, Barbara Lochbihler, Struan Stevenson, Metin Kazak ja Marie-Christine Vergiat esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Bernd Posselt PPE-ryhmän puolesta, Kristiina Ojuland ALDE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, Petri Sarvamaa ja Bogusław Sonik.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Sari Essayah ja George Sabin Cutaş.

Maria Damanaki (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.3.2013, kohta 14.2.


13.3. Arafat Jaradatin tapaus ja palestiinalaisvankien tilanne Israelin vankiloissa

Päätöslauselmaesitykset B7-0153/2013, B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0156/2013, B7-0157/2013 ja B7-0158/2013 (2013/2563(RSP))

Eija-Riitta Korhola, Véronique De Keyser, Margrete Auken, Annemie Neyts-Uyttebroeck ja Paul Murphy esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Sari Essayah PPE-ryhmän puolesta, Liisa Jaakonsaari S&D-ryhmän puolesta, Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, Joanna Senyszyn ja Emer Costello.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Sergio Paolo Francesco Silvestris ja Jill Evans.

Maria Damanaki (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.3.2013, kohta 14.3.


14. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


14.1. Bangladeshin tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 ja B7-0146/2013

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0133/2013

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 ja B7-0146/2013)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Mario Mauro, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka ja Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta

Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn ja Mitro Repo S&D-ryhmän puolesta

Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Edward McMillan-Scott, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen ja Kristiina Ojuland ALDE-ryhmän puolesta

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock ja Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta

Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta

Jaroslav Paška.

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0100)

Puheenvuoro:

Barbara Lochbihler esitti johdanto-osan J kappaleeseen suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


14.2. Irak: vähemmistöryhmien, erityisesti Irakin turkmeenien, ahdinko (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013, B7-0151/2013 ja B7-0152/2013

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0147/2013

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013 ja B7-0151/2013)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Zuzana Roithová ja Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta

Véronique De Keyser, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi ja Mitro Repo S&D-ryhmän puolesta

Metin Kazak, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott ja Kristiina Ojuland ALDE-ryhmän puolesta

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan ja Valdemar Tomaševski ECR-ryhmän puolesta

Jaroslav Paška.

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0101)

(Päätöslauselmaesitys B7-0152/2013 raukesi.)


14.3. Arafat Jaradatin tapaus ja palestiinalaisvankien tilanne Israelin vankiloissa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0153/2013, B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0156/2013, B7-0157/2013 ja B7-0158/2013

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B7-0153/2013

Hylättiin

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0154/2013

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0157/2013 ja B7-0158/2013)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emer Costello, Ana Gomes, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari ja Robert Goebbels S&D-ryhmän puolesta

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Phil Bennion, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Graham Watson ja Kristiina Ojuland ALDE-ryhmän puolesta

Margrete Auken, Jill Evans, Mark Demesmaeker, Keith Taylor, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda ja Catherine Grèze Verts/ALE-ryhmän puolesta

Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Martina Anderson ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta

Jaroslav Paška.

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0102)

(Päätöslauselmaesitys B7-0156/2013 raukesi.)


15. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä "Séance en direct" -sivustolla kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


16. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Euroopan unionin varainhoitovuoden 2011 yleisen talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntäminen komissiolle – Ehdotus neuvoston suositukseksi (05752/2013 - C7-0038/2013 - 2012/2167(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Varainhoitovuoden 2011 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntäminen toimeenpanovirastoille – Ehdotukset neuvoston suosituksiksi (05754/2013 - C7-0039/2013 - 2012/2167(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Varainhoitovuoden 2011 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntäminen yhteisyrityksille – Ehdotukset neuvoston suosituksiksi (05755/2013 - C7-0040/2013 - 2012/2215(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Varainhoitovuoden 2011 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntäminen SEUT-sopimuksen ja Euratomin perustamissopimuksen mukaisesti perustetuille elimille – Ehdotukset neuvoston suosituksiksi (05753/2013 - C7-0041/2013 - 2012/2183(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL, ITRE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2012/023 IT/Antonio Merloni SpA, Italia) (COM(2013)0090 - C7-0046/2013 - 2013/2032(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL, REGI

- Määrärahasiirtoesitys DEC 03/2013 - Pääluokka III – Komissio (N7-0052/2013 - C7-0057/2013 - 2013/2037(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 04/2013 - Pääluokka III – Komissio (N7-0053/2013 - C7-0058/2013 - 2013/2039(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2011/010 AT/Austria Tabak, Itävalta) (COM(2013)0119 - C7-0059/2013 - 2013/2048(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2011/016 IT/Agile, Italia) (COM(2013)0120 - C7-0060/2013 - 2013/2049(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi avaruusvalvonnan ja -seurannan tukiohjelman perustamisesta (COM(2013)0107 - C7-0061/2013 - 2013/0064(COD))
Perussopimuksen 304 artiklan mukaisesti puhemies kuulee vapaaehtoisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.
Perussopimuksen 307 artiklan mukaisesti puhemies kuulee vapaaehtoisesti alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

AFET, ENVI, TRAN, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 562/2006 muuttamisesta maahantulo- ja maastalähtöjärjestelmän (EES) ja rekisteröityjen matkustajien ohjelman (RTP) käytön osalta (COM(2013)0096 - C7-0062/2013 - 2013/0060(COD))
Perussopimuksen 304 artiklan mukaisesti puhemies kuulee vapaaehtoisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.
Perussopimuksen 307 artiklan mukaisesti puhemies kuulee vapaaehtoisesti alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

DEVE, AFET

- Ehdotus neuvoston päätökseksi tietyille jäsenvaltioille annettavasta valtuutuksesta ratifioida korvausvastuusta ydinvahinkojen alalla 21 päivänä toukokuuta 1963 tehtyä Wienin yleissopimusta muuttava pöytäkirja tai liittyä kyseiseen pöytäkirjaan Euroopan unionin edun mukaisesti sekä antaa julistus unionin lainsäädännön asiaa koskevien sisäisten sääntöjen soveltamisesta (06206/2013 - C7-0063/2013 - 2012/0262(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

ITRE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rekisteröityjen matkustajien ohjelman perustamisesta (COM(2013)0097 - C7-0064/2013 - 2013/0059(COD))
Perussopimuksen 304 artiklan mukaisesti puhemies kuulee vapaaehtoisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.
Perussopimuksen 307 artiklan mukaisesti puhemies kuulee vapaaehtoisesti alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

DEVE, AFET, BUDG

2) Euroopan Euroopan talous- ja sosiaalikomitealta

- Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto (CES 2108/2012) aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Koillis-Atlantin syvänmeren kantojen kalastusta koskevista erityisedellytyksistä, Koillis-Atlantin kansainvälisillä vesillä harjoitettavaa kalastusta koskevista säännöksistä ja asetuksen (EY) N:o 2347/2002 kumoamisesta (COM(2012)0371 - 2012/0179(COD))"

- Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto (CES 2450/2012) aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta (COM(2012)06172012/0295(COD))"

- Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto (CES 920/2013) aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta (COM(2012)0499 - 2012/0237(COD))"

- Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto (CES 2482/2012) aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 2011/92/EU muuttamisesta (COM(2012)0628 - 2012/0297(NLE))"


17. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Väliaikainen mietintö (työjärjestyksen 81 artiklan 3 kohta)

(puheenjohtajakokouksen päätös 7. maaliskuuta 2013)

ECON-valiokunta

- Väliaikainen mietintö järjestelyistä rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö ei ole euro - (COM(2012)0336 - 2012/0164(APP)).

lausuntoa varten: BUDG

Otsikon muutos

(puheenjohtajakokouksen päätös 7. maaliskuuta 2013)

CONT-valiokunta

- uusi otsikko: "Tilintarkastustuomioistuimen asema tulevaisuudessa. Menettelyt Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenten nimittämiseksi: Euroopan parlamentin kuuleminen" (2012/2064(INI)) -

lausuntoa varten: REGI

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 48 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 7. maaliskuuta 2013)

CULT-valiokunta

- Koulutuksen uudelleenajattelu (COM(2012)0669 - 2013/2041(INI))
(lausuntoa varten: EMPL, ITRE, REGI)

EMPL-valiokunta

- Miten Euroopan unioni voi luoda yrityksille, liiketoiminnalle ja uusyrityksille otollisen ympäristön työpaikkojen luomiseksi? (2013/2046(INI))

- Nuorisotyöttömyyden torjunta: selviytymiskeinot (2013/2045(INI))
(lausuntoa varten: CULT, REGI)

- Kriisin vaikutukset heikossa asemassa olevien ryhmien hoidon saantiin (2013/2044(INI))
(lausuntoa varten: REGI)

ECON-valiokunta

- Elvytys- ja kriisinratkaisukehys pankkialan ulkopuolisille laitoksille (2013/2047(INI))

FEMM-valiokunta

- Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja niitä koskevat oikeudet (2013/2040(INI))
(lausuntoa varten: DEVE)

IMCO-valiokunta

- Yhdennetyt paketinjakelumarkkinat sähköisen kaupankäynnin edistämiseksi EU:ssa (COM(2012)0698 - 2013/2043(INI))
(lausuntoa varten: CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN)

REGI-valiokunta

- Budjettirajoitusten vaikutukset alue- paikallisviranomaisiin EU:n rakennerahastojen menojen kannalta jäsenvaltioissa (2013/2042(INI))
(lausuntoa varten: BUDG)

- Osana koheesiopolitiikkaa toteutettujen energiatehokkuustoimenpiteiden täytäntöönpano ja vaikutus (2013/2038(INI))
(lausuntoa varten: ITRE)

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 97 artikla ja 121 artiklan 3 kohta)

(puheenjohtajakokouksen päätös 7. maaliskuuta 2013)

AFET-valiokunta

- Suositus neuvostolle, komissiolle ja EUH:lle EU:n Valko-Venäjää koskevasta politiikasta (2013/2036(INI))

Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 50 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 7. maaliskuuta 2013)

ENVI-valiokunta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annetun direktiivin 98/70/EY ja uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun direktiivin 2009/28/EY muuttamisesta (COM(2012)0595 - C7-0337/2012 - 2012/0288(COD))
(lausuntoa varten: DEVE, AGRI, INTA, IMCO, TRAN, REGI)
Valiokuntien yhteistyömenettely ENVI, ITRE

Valiokuntaan lähettäminen

AFET-valiokunta

- Tukholman ohjelman väliarviointi (2013/2024(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI, LIBE, AFCO
lausuntoa varten: FEMM, AFET

LIBE-valiokunta

- Yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27. marraskuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY täytäntöönpano (2012/2324(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL
lausuntoa varten: LIBE

REGI-valiokunta

- Tilintarkastustuomioistuimen asema tulevaisuudessa. Menettelyt Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenten nimittämiseksi: Euroopan parlamentin kuuleminen (2012/2064(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: CONT
lausuntoa varten: REGI.


18. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 179 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.

°
° ° °

Jean-Pierre Audy käytti puheenvuoron ja huomautti, että kahden viimeisen juhlaistunnon yhteydessä ei soitettu Eurooppa-hymniä.


19. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 15.-18. huhtikuuta 2013.


20. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 16.35.

Klaus Welle

Martin Schulz

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Margrete Auken, Aylward, Bach, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Vattimo, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vitkauskaite, Vlasák, Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Weidenholzer, Werthmann, Westlund, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Tarkkailijat

Antičević Marinović, Božinović, Grubišić, Matušić, Plenković, Vrbat

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö