Index 
Jegyzőkönyv
PDF 252kWORD 237k
2013. március 14., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Démission du Médiateur européen
 3.Napirend
 4.Az európai biztosító egyesület statútuma (vita)
 5.A mérkőzések eredményének tiltott befolyásolása és korrupció a sportban (vita)
 6.A globális gyapotértéklánc (vita)
 7.Az elnök nyilatkozata
 8.Szavazások órája
  
8.1.A 2050-ig szóló energiaügyi ütemterv (szavazás)
  
8.2.Az Európai Unión belüli atomerőművek kockázat- és biztonsági értékelése (stressztesztek) és kapcsolódó tevékenységek (szavazás)
  
8.3.A rasszizmus és az idegengyűlölet elleni küzdelem megerősítése (szavazás)
  
8.4.A közegészség védelme az endokrin rendszert károsító tényezőkkel szemben (szavazás)
  
8.5.A migránsok integrációja, ennek munkaerő-piaci hatása és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásának külső dimenziója (szavazás)
  
8.6.Az azbeszttel kapcsolatos foglalkozás-egészségügyi kockázatok és az összes létező azbeszt felszámolásának kilátásai (szavazás)
  
8.7.Az európai biztosító egyesület statútuma (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.8.Az egyiptomi helyzet (szavazás)
  
8.9.Nukleáris fenyegetések és emberi jogok Észak-Koreában (szavazás)
  
8.10.Az EU és Kína közötti kapcsolatok (szavazás)
  
8.11.A mérkőzések eredményének tiltott befolyásolása és korrupció a sportban (szavazás)
  
8.12.A globális gyapotértéklánc (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 12.A Tanács álláspontja az első olvasatban
 13.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  
13.1.A bangladesi helyzet
  
13.2.Irak: a kisebbségi csoportok helyzete, különös tekintettel az iraki türkménekre
  
13.3.Arafat Dzsarádát esete és a palesztin foglyok helyzete az izraeli börtönökben
 14.Szavazások órája
  
14.1.A bangladesi helyzet (szavazás)
  
14.2.Irak: a kisebbségi csoportok helyzete, különös tekintettel az iraki türkménekre (szavazás)
  
14.3.Arafat Dzsarádát esete és a palesztin foglyok helyzete az izraeli börtönökben (szavazás)
 15.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 16.Dokumentumok benyújtása
 17.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 18.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 19.A következő ülések időpontjai
 20.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Alejo VIDAL-QUADRAS alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.05-kor nyitják meg.


2. Démission du Médiateur européen

Az elnök közli, hogy az eljárási szabályzat 204. cikke (8) bekezdésének és az eljárási szabályzat XI. melléklete 7. cikkének megfelelően Nikiforos Diamandouros közölte vele európai ombudsmani tisztségéről 2013. október 1-jei hatállyal való lemondását.


3. Napirend

Az eljárási szabályzat 140. cikkének (2) bekezdésével összhangban az elnök bejelenti, hogy a szavazások órája 11.30-kor kezdődik.


4. Az európai biztosító egyesület statútuma (vita)

Jelentés a Bizottságnak tett ajánlásokkal az európai biztosító egyesület statútumáról [2012/2039(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Luigi Berlinguer (A7-0018/2013)

Luigi Berlinguer előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Androulla Vassiliou (a Bizottság tagja).

Felszólal: Regina Bastos (az EMPL bizottság véleményének előadója), aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Tadeusz Zwiefka, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pervenche Berès, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Alexandra Thein, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Eva Lichtenberger, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Auke Zijlstra, független, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg és Françoise Castex.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ivo Vajgl és João Ferreira.

Felszólal: Androulla Vassiliou és Luigi Berlinguer.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.3.14-i jegyzőkönyv, 8.7. pont .


5. A mérkőzések eredményének tiltott befolyásolása és korrupció a sportban (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A mérkőzések eredményének tiltott befolyásolása és korrupció a sportban (2013/2567(RSP))

Androulla Vassiliou (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Ivo Belet, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Petra Kammerevert, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Morten Løkkegaard, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Nicole Sinclaire, Rui Tavares, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Emma McClarkin, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Morten Løkkegaard, Jacky Hénin, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nicole Sinclaire, független, Marco Scurria, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivo Vajgl, Emine Bozkurt, Hannu Takkula, Nikolaos Chountis, Véronique Mathieu Houillon, Olga Sehnalová, Salvatore Iacolino, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Emine Bozkurt, Mitro Repo és Santiago Fisas Ayxela.

ELNÖKÖL:
Jacek PROTASIEWICZ alelnök

Felszólal: Georgios Papanikolaou és Jacek Olgierd Kurski.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Iosif Matula, Jaroslav Paška, Erik Bánki, Hubert Pirker, Milan Zver és Petru Constantin Luhan.

Felszólal: Androulla Vassiliou.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Emine Bozkurt, Petra Kammerevert és Mitro Repo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Roberta Angelilli, Ivo Belet, Piotr Borys, Anne Delvaux, Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid és Marco Scurria, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a sportmérkőzések eredményének tiltott befolyásolásáról és a sporthoz kapcsolódó korrupcióról (2013/2567(RSP)) (B7-0130/2013);

- Rebecca Harms, Malika Benarab-Attou és Rui Tavares, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a sportmérkőzések eredményének tiltott befolyásolásáról és a sporthoz kapcsolódó korrupcióról (2013/2567(RSP)) (B7-0131/2013);

-Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Liam Aylward, Robert Rochefort, Nadja Hirsch és Jürgen Creutzmann, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a sportmérkőzések eredményének tiltott befolyásolásáról és a sporthoz kapcsolódó korrupcióról (2013/2567(RSP)) (B7-0139/2013);

- Emma McClarkin, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a sportmérkőzések eredményének tiltott befolyásolásáról és a sporthoz kapcsolódó korrupcióról (2013/2567(RSP)) (B7-0140/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Willy Meyer és Takis Hadjigeorgiou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a sportmérkőzések eredményének tiltott befolyásolásáról és a sporthoz kapcsolódó korrupcióról (2013/2567(RSP)) (B7-0141/2013).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.3.14-i jegyzőkönyv, 8.11. pont .


6. A globális gyapotértéklánc (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A globális gyapotértéklánc (2012/2841(RSP))

Androulla Vassiliou (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Daniel Caspary, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, George Sabin Cutaş, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Niccolò Rinaldi, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Franziska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Cristiana Muscardini, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Paul Murphy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Elisabeth Köstinger és Bernd Lange.

Felszólal: Androulla Vassiliou.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Vital Moreira, Cristiana Muscardini és George Sabin Cutaş, az INTA bizottság nevében, a gyapottermesztés globális értékláncának fenntarthatóságáról (2012/2841(RSP)) (B7-0092/2013)

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.3.14-i jegyzőkönyv, 8.12. pont .


ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

7. Az elnök nyilatkozata

Az elnök nyilatkozatot tesz, amely során elmondja, hogy a Parlament határozottan elítéli, hogy Szaúd-Arábiában tegnap hét halálra ítélt személyt kivégeztek, és emlékeztet arra, hogy a halálos ítélet eltörlése az Európai Unió alapvető értékeinek egyike.


8. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.

°
° ° °

Felszólal: Potito Salatto.


8.1. A 2050-ig szóló energiaügyi ütemterv (szavazás)

Jelentés a 2050-ig szóló energiaügyi ütemtervről: egy energiagazdag jövő [2012/2103(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Niki Tzavela (A7-0035/2013)

A tegnapi szavazást megszakították (2013.3.13-i jegyzőkönyv, 8.11. pont ).

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2013)0088)

Felszólalások

Niki Tzavela (előadó) szóbeli módosítást javasolt a (48) bekezdéshez, amelyet nem fogadtak el, mivel több mint 40 képviselő ellenezte annak figyelembevételét.

Konrad Szymański szóbeli módosítást javasolt a 13. módosításhoz, amelyet nem fogadtak el, mivel több mint 40 képviselő ellenezte annak figyelembevételét.


8.2. Az Európai Unión belüli atomerőművek kockázat- és biztonsági értékelése (stressztesztek) és kapcsolódó tevékenységek (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0086/2013

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2013)0089)


8.3. A rasszizmus és az idegengyűlölet elleni küzdelem megerősítése (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013 és B7-0125/2013

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0121/2013

(amely a B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013 és B7-0125/2013):

előterjesztették a következő képviselők:

Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino és Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében,

Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu és Liisa Jaakonsaari, a(z) S&D képviselőcsoport nevében,

Renate Weber, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Hannu Takkula és Edward McMillan-Scott, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Malika Benarab-Attou és Carl Schlyter, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Timothy Kirkhope, a(z) ECR képviselőcsoport nevében,

Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2013)0090)


8.4. A közegészség védelme az endokrin rendszert károsító tényezőkkel szemben (szavazás)

Jelentés a közegészség endokrin rendszert károsító tényezőkkel szembeni védelméről [2012/2066(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Åsa Westlund (A7-0027/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (benyújtotta az ECR képviselőcsoport)

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2013)0091)


8.5. A migránsok integrációja, ennek munkaerő-piaci hatása és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásának külső dimenziója (szavazás)

Jelentés a migránsok integrációjáról, ennek munkaerőpiacra gyakorolt hatásairól és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásának külső dimenziójáról [2012/2131(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Nadja Hirsch (A7-0040/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (benyújtotta az EFD képviselőcsoport)

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2013)0092)

Felszólalások

Nadja Hirsch (előadó) szóbeli módosítást javasolt a (40) bekezdéshez, amelyet elfogadtak.


8.6. Az azbeszttel kapcsolatos foglalkozás-egészségügyi kockázatok és az összes létező azbeszt felszámolásának kilátásai (szavazás)

Jelentés az azbeszttel kapcsolatos foglalkozás-egészségügyi kockázatokról és az összes létező azbeszt felszámolásának kilátásairól [2012/2065(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Stephen Hughes (A7-0025/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2013)0093)

Felszólalások

Roberta Angelilli és Stephen Hughes (előadó), a szavazás előtt.


8.7. Az európai biztosító egyesület statútuma (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a Bizottságnak tett ajánlásokkal az európai biztosító egyesület statútumáról [2012/2039(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Luigi Berlinguer (A7-0018/2013)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2013)0094)


8.8. Az egyiptomi helyzet (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0095/2013, B7-0096/2013, B7-0097/2013, B7-0098/2013, B7-0099/2013 és B7-0100/2013

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0095/2013

(amely a B7-0095/2013, B7-0096/2013, B7-0097/2013, B7-0099/2013 és B7-0100/2013):

előterjesztették a következő képviselők:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Arnaud Danjean, Mário David, Sari Essayah, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Jacek Protasiewicz, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Alf Svensson, Dominique Vlasto, Anne Delvaux, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou és Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, a(z) PPE képviselőcsoport nevében,

Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri és Kristian Vigenin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében,

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Alexandra Thein, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Antonyia Parvanova, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula és Kristiina Ojuland, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean-Paul Besset, Raül Romeva i Rueda és Margrete Auken, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Charles Tannock, Peter van Dalen, Valdemar Tomaševski és Sajjad Karim, a(z) ECR képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2013)0095)

(A B7-0098/2013 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Felszólalások

Judith Sargentini szóbeli módosítást javasolt a (2) bekezdéshez, amelyet elfogadtak.


8.9. Nukleáris fenyegetések és emberi jogok Észak-Koreában (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013 és B7-0138/2013

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0132/2013

(amely a B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013 és B7-0138/2013):

előterjesztették a következő képviselők:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Herbert Reul, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Marietta Giannakou, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Roberta Angelilli, Anne Delvaux, Peter Šťastný és Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, a(z) PPE képviselőcsoport nevében,

Véronique De Keyser, Libor Rouček, George Sabin Cutaş, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa és David Martin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében,

Jelko Kacin, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Graham Watson, Kristiina Ojuland és Alexander Graf Lambsdorff, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg és Gerald Häfner, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Charles Tannock, Anna Rosbach és Paweł Robert Kowal, a(z) ECR képviselőcsoport nevében,

Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2013)0096)


8.10. Az EU és Kína közötti kapcsolatok (szavazás)

Jelentés az EU és Kína közötti kapcsolatokról [2012/2137(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Bastiaan Belder (A7-0434/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2013)0097)


8.11. A mérkőzések eredményének tiltott befolyásolása és korrupció a sportban (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013 és B7-0141/2013

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0130/2013

(amely a B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013 és B7-0141/2013):

előterjesztették a következő képviselők:

Roberta Angelilli, Zoltán Bagó, Erik Bánki, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Piotr Borys, Anne Delvaux, Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marco Scurria és Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében,

Emine Bozkurt, Petra Kammerevert és Mitro Repo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében,

Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Liam Aylward, Robert Rochefort, Nadja Hirsch és Jürgen Creutzmann, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Rebecca Harms, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda és Jan Philipp Albrecht, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Emma McClarkin, a(z) ECR képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2013)0098)


8.12. A globális gyapotértéklánc (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0092/2013

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2013)0099)


9. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Felszólal Nicole Sinclaire a szavazásokhoz fűzött indokolások menetéről.

(A 2013.03.12., keddi szavazások órája)

Silvia Costa -jelentés - A7-0047/2013
Charles Tannock, Ewald Stadler, Monika Smolková és Norica Nicolai

Patrice Tirolien -jelentés - A7-0049/2013
Charles Tannock

(A 2013.03.13., keddi szavazások órája)

A többéves pénzügyi keret - B7-0129/2013
Vicky Ford, Marta Andreasen, Mitro Repo, Ewald Stadler és Charles Tannock

Sharon Bowles -jelentés - A7-0076/2012
Elena Băsescu

Anne E. Jensen -jelentés - A7-0043/2013
Marta Andreasen, Daniel Hannan és Elena Băsescu

Rafał Trzaskowski és Roberto Gualtieri -jelentés - A7-0041/2013
Mitro Repo és Daniel Hannan

A KAP keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekről szóló intézményközi tárgyalások megnyitásáról és a megbízatásról szóló határozat – 2011/0280(COD) - B7-0079/2013
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vicky Ford és Elena Băsescu

A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezéséről (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) szóló intézményközi tárgyalások megnyitásáról és a megbízatásról szóló határozat – 2011/0281(COD) - B7-0080/2013
Elisabetta Gardini és Elena Băsescu

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló intézményközi tárgyalások megnyitásáról és a megbízatásról szóló határozat – 2011/0282(COD) - B7-0081/2013
Charles Tannock és Elena Băsescu

A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és nyomon követéséről szóló intézményközi tárgyalások megnyitásáról és a megbízatásról szóló határozat – 2011/0288(COD) - B7-0082/2013
Elena Băsescu

A közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó intézményközi tárgyalások megnyitásáról és az erre adott megbízatásról szóló határozat - 2011/0280(COD) - B7-0079/2013
A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) irányuló intézményközi tárgyalások megkezdéséről és az erre való megbízásról szóló határozat - 2011/0281(COD) - B7-0080/2013
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló intézményközi tárgyalások megnyitására és a tárgyalási megbízatásra vonatkozó határozat - 2011/0282(COD) - B7-0081/2013
A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és nyomon követéséről szóló intézményközi tárgyalások megnyitásáról és az azokra vonatkozó megbízatásról szóló határozat- 2011/0288(COD) - B7-0082/2013
Ingeborg Gräßle

(A mai szavazások órája)

Niki Tzavela -jelentés - A7-0035/2013
Petru Constantin Luhan, Charles Tannock, Elisabetta Gardini, Elena Băsescu és Vicky Ford

Az Európai Unión belüli atomerőművek kockázat- és biztonsági értékelése (stressztesztek) és kapcsolódó tevékenységek - B7-0086/2013
Charles Tannock, Elena Băsescu és Vicky Ford

A rasszizmus és az idegengyűlölet elleni küzdelem megerősítése - RC-B7-0121/2013
Francesca Barracciu, Charles Tannock és Elena Băsescu

Åsa Westlund -jelentés - A7-0027/2013
Charles Tannock

Nadja Hirsch -jelentés - A7-0040/2013
Mitro Repo, Charles Tannock, Emer Costello és Vicky Ford

Az egyiptomi helyzet - RC-B7-0095/2013
Mitro Repo és Elena Băsescu

Nukleáris fenyegetések és emberi jogok Észak-Koreában - RC-B7-0132/2013
Adam Bielan és Elena Băsescu

Bastiaan Belder -jelentés - A7-0434/2012
Mitro Repo

A mérkőzések eredményének tiltott befolyásolása és korrupció a sportban - RC-B7-0130/2013
Charles Tannock

Bastiaan Belder -jelentés - A7-0434/2012
Adam Bielan és Elena Băsescu

A mérkőzések eredményének tiltott befolyásolása és korrupció a sportban - RC-B7-0130/2013
Mitro Repo, Adam Bielan, Elena Băsescu és Piotr Borys

A globális gyapotértéklánc - B7-0092/2013
Charles Tannock és Elena Băsescu.


10. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 13.30-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

11. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


12. A Tanács álláspontja az első olvasatban

Az elnök az eljárási szabályzat 61. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy kézhez kapta a Tanács következő álláspontját, valamint az indokolást, amely az álláspont elfogadásához vezette, és a Bizottság álláspontját, az alábbiakra vonatkozóan:

- A Tanács álláspontja első olvasatban az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (17427/1/2012 - C7-0051/2013 - 2006/0084(COD))
utalva illetékes: CONT

Álláspontja elfogadásához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a holnapi nap, 2013. március 15.


13. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2013.3.12-i jegyzőkönyv, 3. pont .)


13.1. A bangladesi helyzet

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 és B7-0146/2013 (2013/2561(RSP))

Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jean Lambert, Cecilia Wikström és Marie-Christine Vergiat előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Filip Kaczmarek, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Corina Creţu, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Phil Bennion, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Adam Bielan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jiří Maštálka, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Elena Băsescu.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jolanta Emilia Hibner és Rui Tavares.

Felszólal: Maria Damanaki (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.3.14-i jegyzőkönyv, 14.1. pont .


13.2. Irak: a kisebbségi csoportok helyzete, különös tekintettel az iraki türkménekre

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013, B7-0151/2013 és B7-0152/2013 (2013/2562(RSP))

Krzysztof Lisek, Mitro Repo, Barbara Lochbihler, Struan Stevenson, Metin Kazak és Marie-Christine Vergiat előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Bernd Posselt, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kristiina Ojuland, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jaroslav Paška, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Petri Sarvamaa és Bogusław Sonik.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sari Essayah és George Sabin Cutaş.

Felszólal: Maria Damanaki (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.3.14-i jegyzőkönyv, 14.2. pont .


13.3. Arafat Dzsarádát esete és a palesztin foglyok helyzete az izraeli börtönökben

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0153/2013, B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0156/2013, B7-0157/2013 és B7-0158/2013 (2013/2563(RSP))

Eija-Riitta Korhola, Véronique De Keyser, Margrete Auken, Annemie Neyts-Uyttebroeck és Paul Murphy előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Sari Essayah, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Liisa Jaakonsaari, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Nicole Kiil-Nielsen, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jaroslav Paška, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Joanna Senyszyn és Emer Costello.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sergio Paolo Francesco Silvestris és Jill Evans.

Felszólal: Maria Damanaki (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.3.14-i jegyzőkönyv, 14.3. pont .


14. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


14.1. A bangladesi helyzet (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 és B7-0146/2013

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0133/2013

(amely a B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 és B7-0146/2013):

előterjesztették a következő képviselők:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Mario Mauro, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka és Bogusław Sonik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében,

Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn és Mitro Repo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében,

Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Edward McMillan-Scott, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen és Kristiina Ojuland, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Charles Tannock és Geoffrey Van Orden, a(z) ECR képviselőcsoport nevében,

Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric és Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében,

Jaroslav Paška

Elfogadva (P7_TA(2013)0100)

Felszólalás

Barbara Lochbihler, aki szóbeli módosítást fűz a J preambulumbekezdéshez, amelyet elfogadnak.


14.2. Irak: a kisebbségi csoportok helyzete, különös tekintettel az iraki türkménekre (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013, B7-0151/2013 és B7-0152/2013

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0147/2013

(amely a B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013 és B7-0151/2013):

előterjesztették a következő képviselők:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Zuzana Roithová és Bogusław Sonik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében,

Véronique De Keyser, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi és Mitro Repo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében,

Metin Kazak, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott és Kristiina Ojuland, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan és Valdemar Tomaševski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében,

Jaroslav Paška

Elfogadva (P7_TA(2013)0101)

(A B7-0152/2013 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


14.3. Arafat Dzsarádát esete és a palesztin foglyok helyzete az izraeli börtönökben (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0153/2013, B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0156/2013, B7-0157/2013 és B7-0158/2013

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B7-0153/2013

Elutasítva

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0154/2013

(amely a B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0157/2013 és B7-0158/2013):

előterjesztették a következő képviselők:

Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emer Costello, Ana Gomes, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari és Robert Goebbels, a(z) S&D képviselőcsoport nevében,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Phil Bennion, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Graham Watson és Kristiina Ojuland, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Margrete Auken, Jill Evans, Mark Demesmaeker, Keith Taylor, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda és Catherine Grèze, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Martina Anderson és Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében,

Jaroslav Paška

Elfogadva (P7_TA(2013)0102)

(A B7-0156/2013 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


15. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


16. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- A Bizottság mentesítése az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó felelőssége alól – A Tanács ajánlástervezete (05752/2013 - C7-0038/2013 - 2012/2167(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- A végrehajtó ügynökségek és hivatalok 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés – A Tanács ajánlástervezete (05754/2013 - C7-0039/2013 - 2012/2167(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- A közös vállalkozások 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés – A Tanács ajánlástervezete (05755/2013 - C7-0040/2013 - 2012/2215(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- Az EUMSZ és az Euratom-szerződés alapján létrehozott szervek 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés – A Tanács ajánlástervezete (05753/2013 - C7-0041/2013 - 2012/2183(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

EMPL, ITRE

- Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006.május17-i intézményközi megállapodás 28.pontja alapján történő igénybevételéről (Olaszország „EGF/2012/023 IT/Antonio Merloni SpA” referenciaszámú kérelme) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat (COM(2013)0090 - C7-0046/2013 - 2013/2032(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL, REGI

- A DEC 03/2013. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N7-0052/2013 - C7-0057/2013 - 2013/2037(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- A DEC 04/2013. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N7-0053/2013 - C7-0058/2013 - 2013/2039(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (Ausztria „EGF/2011/010 AT/Austria Tabak” referenciaszámú kérelme) (COM(2013)0119 - C7-0059/2013 - 2013/2048(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL, REGI

- Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006.május17-i intézményközi megállapodás 28.pontja alapján történő igénybevételéről (Olaszország „EGF/2011/016 IT/Agile” referenciaszámú kérelme) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat (COM(2013)0120 - C7-0060/2013 - 2013/2049(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL, REGI

- Az űrmegfigyelést és nyomon követést támogató program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat (COM(2013)0107 - C7-0061/2013 - 2013/0064(COD))
A Szerződés 304. cikkének rendelkezéseivel összhangban az elnök fakultatív konzultációt kér a Gazdasági és Szociális Bizottságtól e javaslatra vonatkozóan.
A Szerződés 304. cikkének rendelkezéseivel összhangban az elnök fakultatív konzultációt kér a Régiók Bizottságától e javaslatra vonatkozóan.

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

AFET, ENVI, TRAN, REGI

- A határregisztrációs rendszer és a regisztráltutas-program tekintetében az 562/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2013)0096 - C7-0062/2013 - 2013/0060(COD))
A Szerződés 304. cikkének rendelkezéseivel összhangban az elnök fakultatív konzultációt kér a Gazdasági és Szociális Bizottságtól e javaslatra vonatkozóan.
A Szerződés 304. cikkének rendelkezéseivel összhangban az elnök fakultatív konzultációt kér a Régiók Bizottságától e javaslatra vonatkozóan.

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

DEVE, AFET

- Javaslat az egyes tagállamoknak az atomkárokért való polgári jogi felelősségről szóló, 1963. május 21-i Bécsi Egyezményt módosító jegyzőkönyv Európai Unió érdekében történő megerősítésére vagy az ahhoz történő csatlakozásra, valamint a vonatkozó belső uniós jogszabályok alkalmazásáról szóló nyilatkozat tételére való felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra (06206/2013 - C7-0063/2013 - 2012/0262(NLE))

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

ITRE

- Javaslat a regisztráltutas-program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0097 - C7-0064/2013 - 2013/0059(COD))
A Szerződés 304. cikkének rendelkezéseivel összhangban az elnök fakultatív konzultációt kér a Gazdasági és Szociális Bizottságtól e javaslatra vonatkozóan.
A Szerződés 304. cikkének rendelkezéseivel összhangban az elnök fakultatív konzultációt kér a Régiók Bizottságától e javaslatra vonatkozóan.

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

DEVE, AFET, BUDG

2) a Gazdasági és Szociális Bizottság

- Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye (CES 2108/2012) a mélytengeri állományoknak az Atlanti-óceán északkeleti részén történő halászatára vonatkozó egyedi feltételek és az Atlanti-óceán északkeleti részének nemzetközi vizein folytatott halászatra vonatkozó rendelkezések megállapításáról, valamint a (EK) 2347/2002 rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0371) 2012/0179 (COD))"

- Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye (CES 2450/2012) a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0617) - 2012/0295 (COD))"

- Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye (CES 920/2013) az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok alapszabályáról és finanszírozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0499) - 2012/0237 (COD))"

- Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye (CES 2482/2012) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatára vonatkozó 2011/92/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2012)0628) - 2012/0297 (NLE))"


17. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Időközi jelentés (az eljárási szabályzat 81. cikkének (3) bekezdése)

(Az Elnökök Értekezlete 2013. március 7-i határozatát követően).

ECON bizottság

- Időközi jelentés a nem euróövezeti tagállamok pénzügyi támogatását biztosító eszköz létrehozásáról - (COM(2012)0336 - (2012/0164 APP)).

Vélemény: BUDG

Címváltozás

(Az Elnökök Értekezlete 2013. március 7-i határozatát követően)

CONT bizottság

- Új cím: „A Számvevőszék jövőbeli szerepe - A Számvevőszék tagjainak kinevezési eljárása: a Parlamenttel folytatott konzultáció" (2012/2064(INI))

Vélemény: REGI

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 48. cikke)

(Az Elnökök Értekezlete 2013. március 7-i határozatát követően)

CULT bizottság

- Az oktatás újragondolása (COM (2012)0669 - 2013/2041(INI))
(vélemény: EMPL, ITRE, REGI)

EMPL bizottság

- Hogyan tud az Európai Unió hozzájárulni a vállalkozások, az üzleti tevékenységek és az induló vállalkozások munkahelyteremtést elősegítő környezetének megteremtéséhez? (2013/2046(INI))

- A fiatalok munkanélküliségének kezelése:a kilábaláshoz vezető lehetséges utak (2013/2045(INI))
(vélemény: CULT, REGI)

- A válság hatása a kiszolgáltatott helyzetű csoportok ellátáshoz való hozzáférésére (2013/2044(INI))
(vélemény: REGI)

ECON bizottság

- Helyreállítási és szanálási keretrendszer a bankon kívüli intézmények számára (2013/2047(INI))

FEMM bizottság

- Szexuális és reproduktív egészség és jogok (2013/2040(INI))
(vélemény: DEVE)

IMCO bizottság

- Integrált csomagkézbesítési piac az e-kereskedelem Unión belüli bővülése érdekében (COM (2012)0698 - 2013/2043(INI))
(vélemény: CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN)

REGI bizottság

- A költségvetési megszorítások regionális és helyi hatóságokra kifejtett hatása tekintettel az uniós strukturális alapjok kiadásaira a tagállamokban (2013/2042(INI))
(vélemény: BUDG)

- Az energiahatékonysági intézkedések kohéziós politika szerinti végrehajtása és hatása (2013/2038(INI))
(vélemény: ITRE)

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről(az eljárási szabályzat 97. cikke és 121. cikkének (3) bekezdése)

Az Elnökök Értekezlete 2013. március 7-i határozatát követően)

AFET bizottság

- A Tanácshoz, a Bizottsághoz és az EKSZ-hez intézett ajánlás az Unió Belarusszal kapcsolatos politikájáról (2013/2036(INI))

Társbizottságok (az eljárási szabályzat 50. cikke)

(Az Elnökök Értekezlete 2013. március 7-i határozatát követően)

ENVI bizottság

- Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK irányelv és a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló 2009/28/EK irányelv módosításáról (COM(2012)0595 - C7-0337/2012 - 2012/0288(COD))
(vélemény: DEVE, AGRI, INTA, IMCO, TRAN, REGI)
Társbizottságok ENVI, ITRE

Bizottságok felkérése

AFET bizottság

- A Stockholmi Program félidős felülvizsgálata (2013/2024(INI))
utalva illetékes: JURI, LIBE, AFCO
vélemény: FEMM, AFET

LIBE bizottság

- A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK irányelv végrehajtása (2012/2324(INI))
utalva illetékes: EMPL
vélemény: LIBE

REGI bizottság

- Az Európai Számvevőszék jövőbeli szerepe. Az Európai Számvevőszék tagjai kinevezésének eljárása: Konzultáció az Európai Parlamenttel (2012/2064(INI))
utalva illetékes: CONT
vélemény: REGI


18. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 179. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.

°
° ° °

Felszólal: Jean-Pierre Audy, aki sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a két legutóbbi ünnepélyes ülés során nem játszották le az Európai Unió himnuszát.


19. A következő ülések időpontjai

A következő ülések időpontjai: 2013. április 15-18.


20. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Az ülést 16.35-kor berekesztik.

Klaus Welle

Martin Schulz

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Margrete Auken, Aylward, Bach, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Vattimo, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vitkauskaite, Vlasák, Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Weidenholzer, Werthmann, Westlund, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Megfigyelők

Antičević Marinović, Božinović, Grubišić, Matušić, Plenković, Vrbat

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat