Indiċi 
Minuti
PDF 269kWORD 235k
Il-Ħamis, 14 ta' Marzu 2013 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Ir-riżenja tal-Ombudsman Ewropew
 3.Aġenda
 4.Statut għal impriża mutwa Ewropea (dibattitu)
 5.Il-logħob mixtri u l-korruzzjoni fl-isport (dibattitu)
 6.Il-katina tal-valur globali tal-qoton (dibattitu)
 7.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  
8.1.Il-Pjan Direzzjonali għall-Enerġija 2050, futur b'enerġija (votazzjoni)
  
8.2.Valutazzjonijiet tar-riskju u tas-sikurezza ("stress test") tal-impjanti tal-enerġija nukleari fl-Unjoni Ewropea u tal-attivitajiet relatati (votazzjoni)
  
8.3.It-tisħiħ tal-ġlieda kontra r-razziżmu u l-ksenofobija u r-reati ta' mibegħda (votazzjoni)
  
8.4.Il-protezzjoni tas-saħħa pubblika mill-interferenti endokrinali (votazzjoni)
  
8.5.L-integrazzjoni tal-migranti, l-effetti tagħha fuq is-suq tax-xogħol u d-dimensjoni esterna tal-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali (votazzjoni)
  
8.6.Theddid għas-saħħa okkupazzjonali marbut mal-asbestos u prospettivi għall-eliminazzjoni tal-asbestos eżistenti kollu (votazzjoni)
  
8.7.Statut għal impriża mutwa Ewropea (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.8.Is-sitwazzjoni fl-Eġittu (votazzjoni)
  
8.9.It-theddidiet nukleari u d-drittijiet tal-bniedem fil-Korea ta' Fuq (votazzjoni)
  
8.10.Relazzjonijiet UE-Ċina (votazzjoni)
  
8.11.Il-logħob mixtri u l-korruzzjoni fl-isport (votazzjoni)
  
8.12.Il-katina tal-valur globali tal-qoton (votazzjoni)
 9.Spjegazzjonijiet tal-vot
 10.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 11.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 12.Pożizzjoni tal-Kunsill fl-1 qari
 13.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  
13.1.Il-qagħda fil-Bangladexx
  
13.2.L-Iraq: il-qagħda mwiegħra tal-gruppi ta' minoranza, partikolarment it-Turkmen Iraqini
  
13.3.Il-każ ta' Arafat Jaradat u l-qagħda tal-priġunieri Palestinjani fil-ħabsijiet Iżraeljani
 14.Ħin tal-votazzjonijiet
  
14.1.Il-qagħda fil-Bangladexx (votazzjoni)
  
14.2.L-Iraq: il-qagħda mwiegħra tal-gruppi ta' minornza, partikolarment it-Turkmen Iraqini (votazzjoni)
  
14.3.Il-każ ta' Arafat Jaradat u l-qagħda tal-priġunieri Palestinjani fil-ħabsijiet Iżraeljani (votazzjoni)
 15.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 16.Dokumenti mressqa
 17.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 18.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 19.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 20.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.05.


2. Ir-riżenja tal-Ombudsman Ewropew

Il-President ħabbar li, skont l-Artikolu 204(8) tar-regoli ta' Proċedura, u l-Artikolu 7 tal-Anness XI tar-Regoli ta' Proċedura, Nikiforos Diamandouros kien infurmah bir-riżenja tiegħu mill-kariga ta' Ombudsman Ewropew, b'effett mill-1 ta' Ottubru 2013.


3. Aġenda

B'konformità mal-Artikolu 140(2) tar-regoli ta' Proċedura, il-President ħabbar li llum, il-ħin tal-votazzjonijiet kien se jibda fil-11.30.


4. Statut għal impriża mutwa Ewropea (dibattitu)

Rapport bir-rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar l-Istatut għal impriża mutwa Ewropea [2012/2039(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Luigi Berlinguer (A7-0018/2013)

Luigi Berlinguer ippreżenta r-rapport tiegħu.

Intervent ta': Androulla Vassiliou (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Regina Bastos (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), li wieġbet ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Paul Rübig, Tadeusz Zwiefka f'isem il-Grupp PPE, Pervenche Berès f'isem il-Grupp S&D, Alexandra Thein f'isem il-Grupp ALDE, Eva Lichtenberger f'isem il-Grupp Verts/ALE, Gerard Batten f'isem il-Grupp EFD, Auke Zijlstra Membru mhux affiljat, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg u Françoise Castex.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Ivo Vajgl u João Ferreira.

Interventi ta': Androulla Vassiliou u Luigi Berlinguer.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.7 tal- Minuti ta' 14.3.2013.


5. Il-logħob mixtri u l-korruzzjoni fl-isport (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Il-logħob mixtri u l-korruzzjoni fl-isport (2013/2567(RSP))

Androulla Vassiliou (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Ivo Belet f'isem il-Grupp PPE, Petra Kammerevert f'isem il-Grupp S&D, Morten Løkkegaard f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Nicole Sinclaire, Rui Tavares f'isem il-Grupp Verts/ALE, Emma McClarkin f'isem il-Grupp ECR, Gerard Batten f'isem il-Grupp EFD, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Morten Løkkegaard, Jacky Hénin f'isem il-Grupp GUE/NGL, Nicole Sinclaire Membru mhux affiljata, Marco Scurria, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Ivo Vajgl, Emine Bozkurt, Hannu Takkula, Nikolaos Chountis, Véronique Mathieu Houillon, Olga Sehnalová, Salvatore Iacolino, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Emine Bozkurt, Mitro Repo u Santiago Fisas Ayxela.

PRESIDENZA: Jacek PROTASIEWICZ
Viċi President

Interventi ta': Georgios Papanikolaou u Jacek Olgierd Kurski.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Iosif Matula, Jaroslav Paška, Erik Bánki, Hubert Pirker, Milan Zver u Petru Constantin Luhan.

Intervent ta': Androulla Vassiliou.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Emine Bozkurt, Petra Kammerevert u Mitro Repo f'isem il-Grupp S&D, Roberta Angelilli, Ivo Belet, Piotr Borys, Anne Delvaux, Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid u Marco Scurria f'isem il-Grupp PPE, dwar ix-xiri tal-logħob u l-korruzzjoni fl-isport (2013/2567(RSP)) (B7-0130/2013);

- Rebecca Harms, Malika Benarab-Attou u Rui Tavares f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar ix-xiri tal-logħob u l-korruzzjoni fl-isport (2013/2567(RSP)) (B7-0131/2013);

-Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Liam Aylward, Robert Rochefort, Nadja Hirsch u Jürgen Creutzmann f'isem il-Grupp ALDE, dwar ix-xiri tal-logħob u l-korruzzjoni fl-isport (2013/2567(RSP)) (B7-0139/2013);

- Emma McClarkin f'isem il-Grupp ECR, dwar ix-xiri tal-logħob u l-korruzzjoni fl-isport (2013/2567(RSP)) (B7-0140/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Willy Meyer u Takis Hadjigeorgiou f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar ix-xiri tal-logħob u l-korruzzjoni fl-isport (2013/2567(RSP)) (B7-0141/2013).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.11 tal- Minuti ta' 14.3.2013.


6. Il-katina tal-valur globali tal-qoton (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Il-katina tal-valur globali tal-qoton (2012/2841(RSP))

Androulla Vassiliou (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Daniel Caspary f'isem il-Grupp PPE, George Sabin Cutaş f'isem il-Grupp S&D, Niccolò Rinaldi f'isem il-Grupp ALDE, Franziska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE, Cristiana Muscardini f'isem il-Grupp ECR, Paul Murphy f'isem il-Grupp GUE/NGL, Elisabeth Köstinger u Bernd Lange.

Intervent ta': Androulla Vassiliou.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Vital Moreira, Cristiana Muscardini u George Sabin Cutaş, f'isem il-Kumitat INTA, dwar is-sostenibilità fil-katina tal-valur globali tal-qoton (2012/2841(RSP)) (B7-0092/2013)

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.12 tal- Minuti ta' 14.3.2013.


PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

7. Dikjarazzjoni tal-Presidenza

Il-President għamel dikjarazzjoni li fiha esprima l-kundanna qawwija tal-Parlament għall-qtil ta' seba' persuni kkundannati għall-mewt ilbieraħ fl-Arabja Sawdija u jfakkar li l-abolizzjoni tal-piena kapitali hija waħda mill-valuri fundamentali tal-Unjoni Ewropea.


8. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.

°
° ° °

Intervent ta' Potito Salatto.


8.1. Il-Pjan Direzzjonali għall-Enerġija 2050, futur b'enerġija (votazzjoni)

Rapport dwar il-pjan direzzjonali għall-Enerġija 2050, futur bl-enerġija [2012/2103(INI)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Niki Tzavela (A7-0035/2013)

Il-votazzjoni ġiet interrotta l-jum preċedenti (punt 8.11 tal- Minuti ta' 13.3.2013).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2013)0088)

Interventi

Niki Tzavela (rapporteur) pproponiet emenda orali fil-paragrafu 48, li ma ġietx aċċettata, billi aktar minn 40 Membru opponew li din tiġi kkunsidrata.

Konrad Szymański ppropona emenda orali fil-paragrafu 13, li ma ġietx aċċettata, billi aktar minn 40 Membru opponew li din tiġi kkunsidrata.


8.2. Valutazzjonijiet tar-riskju u tas-sikurezza ("stress test") tal-impjanti tal-enerġija nukleari fl-Unjoni Ewropea u tal-attivitajiet relatati (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0086/2013

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2013)0089)


8.3. It-tisħiħ tal-ġlieda kontra r-razziżmu u l-ksenofobija u r-reati ta' mibegħda (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013 u B7-0125/2013

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0121/2013

(flok B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013 u B7-0125/2013):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino u Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE,

Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu u Liisa Jaakonsaari f'isem il-Grupp S&D,

Renate Weber, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Hannu Takkula u Edward McMillan-Scott f'isem il-Grupp ALDE,

Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Malika Benarab-Attou u Carl Schlyter f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Timothy Kirkhope f'isem il-Grupp ECR,

Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL.

Adottata (P7_TA(2013)0090)


8.4. Il-protezzjoni tas-saħħa pubblika mill-interferenti endokrinali (votazzjoni)

Rapport dwar il-protezzjoni tas-saħħa pubblika mill-interferenti endokrinali [2012/2066(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel. Rapporteur: Åsa Westlund (A7-0027/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI ALTERNATTIVA (imressqa mill-grupp ECR)

Rifjutata

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2013)0091)


8.5. L-integrazzjoni tal-migranti, l-effetti tagħha fuq is-suq tax-xogħol u d-dimensjoni esterna tal-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali (votazzjoni)

Rapport dwar l-integrazzjoni tal-migranti, l-effetti tagħha fuq is-suq tax-xogħol u d-dimensjoni esterna tal-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali [2012/2131(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Nadja Hirsch (A7-0040/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI ALTERNATTIVA (imressqa mill-grupp EFD)

Rifjutata

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2013)0092)

Interventi

Nadja Hirsch (rapporteur) ressqet emenda orali fil-paragrafu 40, li ġiet aċċettata.


8.6. Theddid għas-saħħa okkupazzjonali marbut mal-asbestos u prospettivi għall-eliminazzjoni tal-asbestos eżistenti kollu (votazzjoni)

Rapport dwar theddid għas-saħħa okkupazzjonali marbut mal-asbestos u prospettivi għall-eliminazzjoni tal-asbestos eżistenti kollu [2012/2065(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Stephen Hughes (A7-0025/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2013)0093)

Interventi

Roberta Angelilli u Stephen Hughes (rapporteur), qabel il-votazzjoni.


8.7. Statut għal impriża mutwa Ewropea (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport bir-rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar l-Istatut għal impriża mutwa Ewropea [2012/2039(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Luigi Berlinguer (A7-0018/2013)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2013)0094)


8.8. Is-sitwazzjoni fl-Eġittu (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0095/2013, B7-0096/2013, B7-0097/2013, B7-0098/2013, B7-0099/2013 u B7-0100/2013

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0095/2013

(flok B7-0095/2013, B7-0096/2013, B7-0097/2013, B7-0099/2013 u B7-0100/2013):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Arnaud Danjean, Mário David, Sari Essayah, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Jacek Protasiewicz, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Alf Svensson, Dominique Vlasto, Anne Delvaux, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou u Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė f'isem il-Grupp PPE,

Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri u Kristian Vigenin f'isem il-Grupp S&D,

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Alexandra Thein, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Antonyia Parvanova, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula u Kristiina Ojuland f'isem il-Grupp ALDE,

Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean-Paul Besset, Raül Romeva i Rueda u Margrete Auken f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Charles Tannock, Peter van Dalen, Valdemar Tomaševski u Sajjad Karim f'isem il-Grupp ECR.

Adottata (P7_TA(2013)0095)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0098/2013 waqgħet.)

Interventi

Judith Sargentini ressqet emenda orali fil-paragrafu 2, li ġiet aċċettata.


8.9. It-theddidiet nukleari u d-drittijiet tal-bniedem fil-Korea ta' Fuq (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013 u B7-0138/2013

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0132/2013

(flok B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013 u B7-0138/2013):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Herbert Reul, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Marietta Giannakou, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Roberta Angelilli, Anne Delvaux, Peter Šťastný u Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė f'isem il-Grupp PPE,

Véronique De Keyser, Libor Rouček, George Sabin Cutaş, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa u David Martin f'isem il-Grupp S&D,

Jelko Kacin, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Graham Watson, Kristiina Ojuland u Alexander Graf Lambsdorff f'isem il-Grupp ALDE,

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg u Gerald Häfner f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Charles Tannock, Anna Rosbach u Paweł Robert Kowal f'isem il-Grupp ECR,

Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL.

Adottata (P7_TA(2013)0096)


8.10. Relazzjonijiet UE-Ċina (votazzjoni)

Rapport dwar ir-relazzjonijiet bejn l-UE u ċ-Ċina [2012/2137(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Bastiaan Belder (A7-0434/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2013)0097)


8.11. Il-logħob mixtri u l-korruzzjoni fl-isport (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013 u B7-0141/2013

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0130/2013

(flok B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013 u B7-0141/2013):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Roberta Angelilli, Zoltán Bagó, Erik Bánki, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Piotr Borys, Anne Delvaux, Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marco Scurria u Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE,

Emine Bozkurt, Petra Kammerevert u Mitro Repo f'isem il-Grupp S&D,

Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Liam Aylward, Robert Rochefort, Nadja Hirsch u Jürgen Creutzmann f'isem il-Grupp ALDE,

Rebecca Harms, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda u Jan Philipp Albrecht f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Emma McClarkin f'isem il-Grupp ECR.

Adottata (P7_TA(2013)0098)


8.12. Il-katina tal-valur globali tal-qoton (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0092/2013

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2013)0099)


9. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Intervent ta' Nicole Sinclaire dwar l-iżvolġiment tal-ispjegazzjonijiet tal-vot.

(Ħin tal-votazzjonijiet tat-Tlieta 12.03.2013)

Rapport Silvia Costa - A7-0047/2013
Charles Tannock, Ewald Stadler, Monika Smolková u Norica Nicolai

Rapport Patrice Tirolien - A7-0049/2013
Charles Tannock

(Ħin tal-votazzjonijiet tal-Erbgħa 13.03.2013)

Qafas Finanzjarju Pluriennali - B7-0129/2013
Vicky Ford, Marta Andreasen, Mitro Repo, Ewald Stadler u Charles Tannock

Rapport Sharon Bowles - A7-0076/2012
Elena Băsescu

Rapport Anne E. Jensen - A7-0043/2013
Marta Andreasen, Daniel Hannan u Elena Băsescu

Rapport Rafał Trzaskowski u Roberto Gualtieri - A7-0041/2013
Mitro Repo u Daniel Hannan

Deċiżjoni dwar il-ftuħ u l-mandat tan-negozjati interistutuzzjonali dwar Pagamenti diretti lill-bdiewa skont skemi ta' appoġġ fil-qafas tal-PAK - 2011/0280(COD) - B7-0079/2013
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vicky Ford u Elena Băsescu

Deċiżjoni dwar il-ftuħ u l-mandat tan-negozjati interistituzzjonali dwar Organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli (ir-Regolament dwar l-OKS Unika) - 2011/0281(COD) - B7-0080/2013
Elisabetta Gardini u Elena Băsescu

Deċiżjoni dwar il-ftuħ u l-mandat tan-negozjati interistituzzjonali dwar Appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) - 2011/0282(COD) - B7-0081/2013
Charles Tannock u Elena Băsescu

Deċiżjoni dwar il-ftuħ u l-mandat tan-negozjati interistituzzjonali dwar Il-finanzjament, l-immaniġġjar u l-monitoraġġ tal-PAK - 2011/0288(COD) - B7-0082/2013
Elena Băsescu

Deċiżjoni dwar il-ftuħ u l-mandat tan-negozjati interistituzzjonali dwar il-pagamenti diretti lill-bdiewa skont skemi ta' appoġġ fil-qafas tal-politika agrikola komuni – 2011/0280(COD)B7-0079/2013
Deċiżjoni dwar il-ftuħ u l-mandat tan-negozjati interistituzzjonali dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli (ir-Regolament dwar l-OKS Unika) – 2011/0281(COD)B7-0080/2013
Deċiżjoni dwar il-ftuħ u l-mandat tan-negozjati interistituzzjonali dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) – 2011/0282(COD – B7-0081/2013
Deċiżjoni dwar il-ftuħ u l-mandat tan-negozjati interistituzzjonali dwar il-finanzjament, l-immaniġġjar u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni – 2011/0288(COD)B7-0082/2013
Ingeborg Gräßle.

(Ħin tal-votazzjonijiet ta' dan il-jum)

Rapport Niki Tzavela - A7-0035/2013
Petru Constantin Luhan, Charles Tannock, Elisabetta Gardini, Elena Băsescu u Vicky Ford

Valutazzjonijiet tar-riskju u tas-sikurezza ("stress test") tal-impjanti tal-enerġija nukleari fl-Unjoni Ewropea u tal-attivitajiet relatati - B7-0086/2013
Charles Tannock, Elena Băsescu u Vicky Ford

It-tisħiħ tal-ġlieda kontra r-razziżmu u l-ksenofobija u r-reati ta' mibegħda - RC-B7-0121/2013
Francesca Barracciu, Charles Tannock u Elena Băsescu

Rapport Åsa Westlund - A7-0027/2013
Charles Tannock

Rapport Nadja Hirsch - A7-0040/2013
Mitro Repo, Charles Tannock, Emer Costello u Vicky Ford

Is-sitwazzjoni fl-Eġittu - RC-B7-0095/2013
Mitro Repo u Elena Băsescu

It-theddidiet nukleari u d-drittijiet tal-bniedem fil-Korea ta' Fuq - RC-B7-0132/2013
Adam Bielan u Elena Băsescu

Rapport Bastiaan Belder - A7-0434/2012
Mitro Repo

Il-logħob mixtri u l-korruzzjoni fl-isport - RC-B7-0130/2013
Charles Tannock

Rapport Bastiaan Belder - A7-0434/2012
Adam Bielan u Elena Băsescu

Il-logħob mixtri u l-korruzzjoni fl-isport - RC-B7-0130/2013
Mitro Repo, Adam Bielan, Elena Băsescu u Piotr Borys

Il-katina tal-valur globali tal-qoton - B7-0092/2013
Charles Tannock u Elena Băsescu.


10. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.30 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

11. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


12. Pożizzjoni tal-Kunsill fl-1 qari

Il-President ħabbar, skont l-Artikolu 61(1) tar-Regoli ta' Proċedura, li rċieva mingħand il-Kunsill il-pożizzjoni li ġejja, flimkien mar-raġunijiet li wasslu lill-Kunsill biex jadottaha, kif ukoll il-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar:

- Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1073/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1074/1999 (17427/1/2012 - C7-0051/2013 - 2006/0084(COD))
irreferut responsabbli: CONT

Il-perjodu ta' tliet xhur għad-dispożizzjoni tal-Parlament sabiex jadotta l-pożizzjoni tiegħu kellu jibda għalhekk mill-għada, 15 ta' Marzu 2013.


13. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 3 tal- Minuti ta' 12.3.2013)


13.1. Il-qagħda fil-Bangladexx

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 u B7-0146/2013 (2013/2561(RSP))

Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jean Lambert, Cecilia Wikström u Marie-Christine Vergiat ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Filip Kaczmarek f'isem il-Grupp PPE, Corina Creţu f'isem il-Grupp S&D, Phil Bennion f'isem il-Grupp ALDE, Adam Bielan f'isem il-Grupp ECR, Jiří Maštálka f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Elena Băsescu.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jolanta Emilia Hibner u Rui Tavares.

Intervent ta': Maria Damanaki (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 14.1 tal- Minuti ta' 14.3.2013.


13.2. L-Iraq: il-qagħda mwiegħra tal-gruppi ta' minoranza, partikolarment it-Turkmen Iraqini

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013, B7-0151/2013 u B7-0152/2013 (2013/2562(RSP))

Krzysztof Lisek, Mitro Repo, Barbara Lochbihler, Struan Stevenson, Metin Kazak u Marie-Christine Vergiat ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Bernd Posselt f'isem il-Grupp PPE, Kristiina Ojuland f'isem il-Grupp ALDE, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD, Petri Sarvamaa u Bogusław Sonik.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Sari Essayah u George Sabin Cutaş.

Intervent ta': Maria Damanaki (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 14.2 tal- Minuti ta' 14.3.2013.


13.3. Il-każ ta' Arafat Jaradat u l-qagħda tal-priġunieri Palestinjani fil-ħabsijiet Iżraeljani

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0153/2013, B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0156/2013, B7-0157/2013 u B7-0158/2013 (2013/2563(RSP))

Eija-Riitta Korhola, Véronique De Keyser, Margrete Auken, Annemie Neyts-Uyttebroeck u Paul Murphy ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Sari Essayah f'isem il-Grupp PPE, Liisa Jaakonsaari f'isem il-Grupp S&D, Nicole Kiil-Nielsen f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD, Joanna Senyszyn u Emer Costello.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Sergio Paolo Francesco Silvestris u Jill Evans.

Intervent ta': Maria Damanaki (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 14.3 tal- Minuti ta' 14.3.2013.


14. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


14.1. Il-qagħda fil-Bangladexx (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 u B7-0146/2013

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0133/2013

(flok B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 u B7-0146/2013):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Mario Mauro, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka u Bogusław Sonik f'isem il-Grupp PPE,

Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn u Mitro Repo f'isem il-Grupp S&D,

Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Edward McMillan-Scott, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen u Kristiina Ojuland f'isem il-Grupp ALDE,

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares u Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Charles Tannock u Geoffrey Van Orden f'isem il-Grupp ECR,

Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric u Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL,

Jaroslav Paška

Adottata (P7_TA(2013)0100)

Intervent

Barbara Lochbihler ressqet emenda orali għall-Premessa J, li ntlaqgħet.


14.2. L-Iraq: il-qagħda mwiegħra tal-gruppi ta' minornza, partikolarment it-Turkmen Iraqini (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013, B7-0151/2013 u B7-0152/2013

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0147/2013

(flok B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013 u B7-0151/2013):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Zuzana Roithová u Bogusław Sonik f'isem il-Grupp PPE,

Véronique De Keyser, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi u Mitro Repo f'isem il-Grupp S&D,

Metin Kazak, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott u Kristiina Ojuland f'isem il-Grupp ALDE,

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares u Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan u Valdemar Tomaševski f'isem il-Grupp ECR,

Jaroslav Paška

Adottata (P7_TA(2013)0101)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0152/2013 waqgħet.)


14.3. Il-każ ta' Arafat Jaradat u l-qagħda tal-priġunieri Palestinjani fil-ħabsijiet Iżraeljani (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0153/2013, B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0156/2013, B7-0157/2013 u B7-0158/2013

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B7-0153/2013

Rifjutata

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0154/2013

(flok B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0157/2013 u B7-0158/2013):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emer Costello, Ana Gomes, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari u Robert Goebbels f'isem il-Grupp S&D,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Phil Bennion, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Graham Watson u Kristiina Ojuland f'isem il-Grupp ALDE,

Margrete Auken, Jill Evans, Mark Demesmaeker, Keith Taylor, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda u Catherine Grèze f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Martina Anderson u Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL,

Jaroslav Paška

Adottata (P7_TA(2013)0102)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0156/2013 waqgħet.)


15. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


16. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Kwittanza li għandha tingħata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2011 - Abbozz ta' rakkomandazzjoni tal-Kunsill (05752/2013 - C7-0038/2013 - 2012/2167(DEC))

irreferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwittanza li għandha tingħata lill-aġenziji eżekuttivi fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2011 - Abbozz ta' rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill (05754/2013 - C7-0039/2013 - 2012/2167(DEC))

irreferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwittanza li għandha tingħata lill-impriżi konġunti fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2011 - Abbozz ta' rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill (05755/2013 - C7-0040/2013 - 2012/2215(DEC))

irreferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Kwittanza li għandha tingħata lill-korpi stabbiliti taħt it-TFUE u t-Trattat Euratom fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2011 - Abbozz ta' rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill (05753/2013 - C7-0041/2013 - 2012/2183(DEC))

irreferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

EMPL, ITRE

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni f’konformità mal-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (l-applikazzjoni FEG/2012/023 IT/Antonio Merloni SpA mill-Italja) (COM(2013)0090 - C7-0046/2013 - 2013/2032(BUD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL, REGI

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 03/2013 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0052/2013 - C7-0057/2013 - 2013/2037(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 04/2013 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0053/2013 - C7-0058/2013 - 2013/2039(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni f’konformità mal-punt28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17ta'Mejju2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (l-applikazzjoni FEG/2011/010 AT/Austria Tabak mill-Awstrija) (COM(2013)0119 - C7-0059/2013 - 2013/2048(BUD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL, REGI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17ta’Mejju2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba (applikazzjoni EGF/2011/016 IT/Agile mill-Italja) (COM(2013)0120 - C7-0060/2013 - 2013/2049(BUD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL, REGI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi programm ta' appoġġ għas-sorveljanza u t-traċċar spazjali (COM(2013)0107 - C7-0061/2013 – 2013/0064(COD))

Skont l-Artikolu 304 tat-Trattat, il-President jista' jagħżel li jikkonsulta mal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.
Skont l-Artikolu 307 tat-Trattat, il-President jista' jagħżel li jikkonsulta mal-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

AFET, ENVI, TRAN, REGI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru562/2006 fir-rigward tal-użu tas-Sistema ta’ Dħul u Ħruġ (EES) u tal-Programm ta' Vjaġġaturi Rreġistrati (COM(2013)0096 - C7-0062/2013 – 2013/0060(COD))

Skont l-Artikolu 304 tat-Trattat, il-President jista' jagħżel li jikkonsulta mal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.
Skont l-Artikolu 307 tat-Trattat, il-President jista' jagħżel li jikkonsulta mal-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

DEVE, AFET

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lil ċerti Stati Membri jirratifikaw, jew jaċċedu għall-Protokoll li jemenda l-Konvenzjoni ta' Vjenna dwar ir-Responsabbiltà Ċivili għad-Danni Nukleari tal-21 ta' Mejju 1963, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, u biex jagħmlu dikjarazzjoni dwar l-applikazzjoni tar-regoli interni rilevanti tal-liġi tal-Unjoni (06206/2013 - C7-0063/2013 - 2012/0262(NLE))

irreferut

responsabbli :

JURI

opinjoni :

ITRE

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Programm ta' Vjaġġaturi Rreġistrati (COM(2013)0097 - C7-0064/2013 – 2013/0059(COD))

Skont l-Artikolu 304 tat-Trattat, il-President jista' jagħżel li jikkonsulta mal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.
Skont l-Artikolu 307 tat-Trattat, il-President jista' jagħżel li jikkonsulta mal-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

DEVE, AFET, BUDG

2) mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

- Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (CES 2108/2012) dwar il-Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi kundizzjonijiet għas-sajd tal-istokkijiet tal-baħar fond fl-Atlantiku tal-Grigal u dispożizzjonijiet għas-sajd fl-ilmijiet internazzjonali tal-Atlantiku tal-Grigal u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 2347/2002 – (COM(2012)0371)-(2012/0179 (COD))"

- Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (CES 2450/2012) dwar il-Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn (COM(2012)0617)-(2012/0295 (COD))"

- Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (CES 920/2013) dwar il-Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatut u l-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej (COM(2012)0499)-(2012/0237 (COD))"

- Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (CES 2482/2012) dwar il-Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 2011/92/UE dwar l-istima tal-effetti ta' ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent (COM(2012)0628)-(2012/0297 NLE)"


17. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Rapport interim (Artikolu 81(3) tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tas-7 ta' Marzu 2013).

Kumitat ECON

- Rapport interim dwar il-Faċilità biex tingħata għajnuna finanzjarja lill-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro” (COM(2012)0336 - 2012/0164 (APP)).

Opinjoni : BUDG

Bidla ta' titolu

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tas-7 ta' Marzu 2013).

Kumitat CONT

- Titolu ġdid: “Ir-rwol futur tal-Qorti tal-Awdituri: Il-proċedura għall-ħatra ta' Membri tal-Qorti tal-Awdituri: konsultazzjoni tal-Parlament Ewropew” (2012/2064(INI))

Opinjoni : REGI

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tas-7 ta' Marzu 2013).

Kumitat CULT

- Reviżjoni tal-Edukazzjoni – (COM (2012)0669 - 2013/2041(INI))
(opinjoni: EMPL, ITRE, REGI)

Kumitat EMPL

- L-Unjoni Ewropea kif tista' tikkontribwixxi għall-ħolqien ta' ambjent ospitabbli għall-intrapriżi, in-negozji u l-impriżi li għadhom jibdew sabiex jinħolqu l-impjiegi? (2013/2046(INI))

- Nindirizzaw il-qgħad fost iż-żgħażagħ: soluzzjonijiet possibbli (2013/2045(INI))
(opinjoni: CULT, REGI)

- L-impatt tal-kriżi fuq l-aċċess għall-kura tal-gruppi vulnerabbli (2013/2044(INI))
(opinjoni: REGI)

Kumitat ECON

- Qafas ta’ rkupru u riżoluzzjoni għal istituzzjonijiet mhux bankarji (2013/2047(INI))

Kumitat FEMM

- Is-Saħħa u d-Drittijiet Sesswali u Riproduttivi (2013/2040(INI))
(opinjoni: DEVE)

Kumitat IMCO

- Suq integrat għall-konsenja tal-pakketti għat-tkabbir tal-kummerċ elettroniku fl-UE (COM (2012)0698 - 2013/2043(INI))
(opinjoni: CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN)

Kumitat REGI

- Effetti tar-restrizzjonijiet baġitarji għall-awtoritajiet reġjonali u lokali rigward in-nefqa tal-Fondi Strutturali tal-UE fl-Istati Membri (2013/2042(INI))
(opinjoni: BUDG)

- L-implimentazzjoni u l-impatt tal-miżuri għall-effiċjenza enerġetika fil-qafas tal-Politika ta' Koeżjoni (2013/2038(INI))
(opinjoni: ITRE)

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikoli 97 u 121(3) tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tas-7 ta' Marzu 2013).

Kumitat AFET

- Rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-SEAE dwar il-politika tal-UE fir-rigward tal-Bjelorussja (2013/2036(INI))

Kumitati assoċjati (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)

(Wara d-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tas-7 ta' Marzu 2013).

Kumitat ENVI

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 98/70/KE dwar il-kwalità tal-karburanti tal-petrol u tad-diżil u li temenda d-Direttiva 2009/28/KE dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinovabbli (COM(2012)0595 - C7-0337/2012 - 2012/0288(COD))
(opinjoni: DEVE, AGRI, INTA, IMCO, TRAN, REGI)
Kumitati assoċjati ENVI, ITRE

Kompetenza tal-kumitati

Kumitat AFET

- Eżami ta' nofs il-perjodu tal-Programm ta' Stokkolma (2013/2024(INI))
irreferut responsabbli: JURI, LIBE, AFCO
opinjoni: FEMM, AFET

Kumitat LIBE

- L-implimentazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE tas-27 ta' Novembru 2000 li tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol (2012/2324(INI))
irreferut responsabbli: EMPL
opinjoni: LIBE

Kumitat REGI

- Ir-rwol futur tal-Qorti tal-Awdituri. Il-proċedura għall-ħatra ta' Membri tal-Qorti tal-Awdituri: konsultazzjoni tal-Parlament Ewropew (2012/2064(INI))
irreferut responsabbli: CONT
opinjoni: REGI.


18. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, bi qbil mal-Artikolu 179(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li jiġu adottati se jintbagħtu minnufih lill-entitajiet imsemmija fihom.

°
° ° °

Intervent ta': Jean-Pierre Audy, biex jiddeplora l-fatt li ma ndaqx l-Innu Ewropew matul l-aħħar żewġ seduti formali.


19. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mill-15 sat-18 ta' April 2013.


20. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 16.35.

Klaus Welle

Martin Schulz

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Margrete Auken, Aylward, Bach, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Vattimo, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vitkauskaite, Vlasák, Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Weidenholzer, Werthmann, Westlund, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Osservaturi

Antičević Marinović, Božinović, Grubišić, Matušić, Plenković, Vrbat

Avviż legali - Politika tal-privatezza