Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2013. április 15., Hétfő - Strasbourg

3. A Parlament tagjai

Louis Grecht 2013. március 13-i hatállyal kinevezték Málta európai ügyekért felelős miniszterévé.

Edward Sciclunát 2013. március 13-i hatállyal kinevezték Málta pénzügyminiszterévé.

Simon Busuttilt 2013. április 6-i hatállyal máltai nemzeti parlamenti képviselővé választották.

Az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány 7. cikkének (1) bekezdése és az eljárási szabályzat 4. cikkének (1) és (4) bekezdése értelmében a Parlament ezt tudomásul veszi és megállapítja, hogy Louis Grech és Edward Scicluna képviselői helye 2013. március 13-i, Simon Busuttil képviselői helye pedig 2013. április 6-i hatállyal megüresedik, és erről értesíti az érintett tagállamot.

Gabriele Albertinit, Mario Maurót és Gianluca Sustát 2013. március 15-i hatállyal az olasz szenátus tagjává választották.

Az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány 7. cikkének (1) bekezdése és az eljárási szabályzat 4. cikkének (1) és (4) bekezdése értelmében a Parlament megállapítja, hogy Gabriele Albertini, Mario Mauro és Gianluca Susta képviselői helye 2013. március 15-i hatállyal megüresedik, és erről értesíti az érintett tagállamot.

Az illetékes olasz hatóságok bejelentették Isabella De Martini kinevezését Mario Mauro helyére, Fabrizio Bertot kinevezését Gabriele Albertini helyére, valamint Franco Bonanini kinevezését Gianluca Susta helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésük első napja: 2013. április 12.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Isabella De Martini, Fabrizio Bertot és Franco Bonanini elfoglalhatják a helyüket a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őket, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesznek, amely szerint nem folytatnak az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat