Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 15 април 2013 г. - Страсбург

6. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите S&D, PPE и EFD следните искания за назначения:

- Делегация за връзки със Съединените американски щати: Karin Kadenbach на мястото на Hannes Swoboda

- Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието: Cristina Gutiérrez-Cortines на мястото на Salvador Garriga Polledo

- комисия PETI: Jaroslav Paška на мястото на Rolandas Paksas

- комисия REGI: Francesca Barracciu на мястото на Salvatore Caronna

- комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи: Salvatore Caronna на мястото на Francesca Barracciu

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.

Правна информация - Политика за поверителност