Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 15. dubna 2013 - Štrasburk

6. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupin S&D, PPE a EFD následující žádosti o jmenování:

- delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými: Karin Kadenbach, kterou je nahrazen Hannes Swoboda

- delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří: Cristina Gutiérrez-Cortines, kterou je nahrazen Salvador Garriga Polledo

- výbor PETI: Jaroslav Paška, kterým je nahrazen Rolandas Paksas

- výbor REGI: Francesca Barracciu, kterou je nahrazen Salvatore Caronna

- výbor LIBE: Salvatore Caronna, kterým je nahrazena Francesca Barracciu

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.

Právní upozornění - Ochrana soukromí