Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 15 april 2013 - Strasbourg

6. Utskottens och delegationernas sammansättning

Grupperna S&D, PPE och EFD hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

- delegationen för förbindelserna med Förenta staterna: Karin Kadenbach i stället för Hannes Swoboda

- delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet: Cristina Gutiérrez-Cortines i stället för Salvador Garriga Polledo

- PETI-utskottet: Jaroslav Paška i stället för Rolandas Paksas

- REGI-utskottet: Francesca Barracciu i stället för Salvatore Caronna

- LIBE-utskottet: Salvatore Caronna i stället för Francesca Barracciu

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot detta före justeringen av detta protokoll.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy