Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 15 април 2013 г. - Страсбург

7. Съобщение на председателството
CRE

Председателят припомни, че г-н Nikiforos Diamandouros е посочил, че прекратява своя мандат на Европейски омбудсман, считано от 1 октомври 2013 г. Той информира членовете на ЕП, че в Официален вестник от 4 април 2013 г. е публикувана покана за представяне на кандидатури и че срокът за представянето на кандидатурите е 8 май 2013 г.

Председателят припомни, че съгласно член 204, параграф 2 от Правилника за дейността всяка кандидатура трябва да бъде подкрепена от най-малко 40 членове на ЕП, граждани на най-малко две държави членки, и че е забранено да се подкрепят няколко кандидатури едновременно. Ако член на ЕП подкрепи няколко кандидатури, неговата подкрепа за тях няма да бъде взета предвид. След като дадена кандидатура бъде подадена до председателя, т.е. след 8 май вече няма да могат да се оттеглят, нито добавят подписи за подкрепа.

В приложение на член 204, параграф 3 от Правилника за дейността, кандидатурите, които отговарят на всички определени критерии, ще бъдат предадени от председателя на комисията по петиции. Тя ще организира, може би към средата на месец юни, изслушвания за заинтересованите лица. Изслушванията ще бъдат открити за всички членове на ЕП.

Председателят съобщи също така, че изборът на омбудсман ще се гласува на пленарно заседание през юлската сесия на ЕП, за да може новият омбудсман да встъпи в длъжност на 1 октомври 2013 г.

Тази информация ще бъде предадена чрез съобщение на председателя до всички членове на ЕП, изпратено чрез електронната пощенска кутия "Ombudsman Еlection 2013", създадена за тази цел, както и за получаването на въпроси на членовете на ЕП във връзка с това.

Правна информация - Политика за поверителност