Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 15. april 2013 - Strasbourg

7. Meddelelse fra formanden
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Formanden erindrede om, at Nikiforos Diamandouros havde meddelt, at han ville trække sig fra posten som europæisk ombudsmand med virkning fra den 1. oktober 2013. Han oplyste medlemmerne om, at der var blevet offentliggjort en indkaldelse af ansøgninger i EUT den 4. april 2013, og at fristen for indgivelse af ansøgninger til formanden var den 8. maj 2013.

Formanden erindrede om, at hver enkelt ansøgning i henhold til forretningsordenens artikel 204, stk. 2, skulle indgives med støtte fra mindst 40 medlemmer af Parlamentet fra mindst to medlemsstater, og at det var forbudt at støtte flere ansøgere ad gangen. Hvis et medlem støttede flere ansøgere, kunne ingen af disse støttetilkendegivelser tages i betragtning. Når en ansøgning var indgivet til formanden, dvs. efter den 8. maj, ville det ikke længere være muligt at tilbagekalde eller tilføje en underskrift.

I medfør af forretningsordenens artikel 204, stk. 3, ville formanden overdrage de ansøgninger, der opfyldte alle de fastsatte betingelser, til Udvalget for Andragender. Udvalget ville sandsynligvis i midten af juni organisere høringer af de interesserede. Høringerne vil være åbne for alle medlemmerne.

Formanden meddelte ligeledes, at plenarforsamlingen ville afholde afstemningen under mødeperioden i juli, således at den nye Ombudsmand kunne tiltræde stillingen den 1. oktober 2013.

Disse oplysninger ville blive sendt i en meddelelse fra formanden til alle medlemmerne fra den til lejligheden oprettede elektroniske postkasse ”Ombudsman Election 2013”, som ligeledes havde til formål at modtage spørgsmål fra medlemmerne om dette emne.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik