Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 15 aprilie 2013 - Strasbourg

8. Rectificări (articolul 216 din Regulamentul de procedură)

Comisia ECON a transmis următoarele rectificări la texte adoptate de Parlamentul European :

- Rectificare (P7_TA-PROV(2013)0012(COR01)) la poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 ianuarie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 privind agențiile de rating de credit (P7_TA-PROV(2013)0012) (COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD));

- Rectificare (P7_TA-PROV(2013)0013(COR01)) la poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 ianuarie 2013 în vederea adoptării Directivei 2013/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/41/CE privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale, a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și a Directivei 2011/61/UE privind administratorii fondurilor de investiții alternative în ceea ce privește încrederea excesivă acordată ratingurilor de credit (P7_TA-PROV(2013)0013) (COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD));

- Rectificare (P7_TA-PROV(2013)0069(COR01)) la poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 martie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind supravegherea economică și bugetară a statelor membre cu dificultăți grave în ceea ce privește stabilitatea lor financiară în zona euro (P7_TA-PROV(2013)0069) (COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD));

- Rectificare (P7_TA-PROV(2013)0070(COR01)) la poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 martie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind dispozițiile comune pentru monitorizarea și evaluarea proiectelor de planuri bugetare și pentru asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro (P7_TA-PROV(2013)0070) (COM(2011)0821 – C7-0448/2011– 2011/0386(COD)).

În conformitate cu articolul 216 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, aceste rectificări se consideră aprobate, cu excepția cazului în care, în următoarele douăzeci şi patru de ore, un grup politic sau un număr de cel puțin patruzeci de deputați solicită supunerea lor la vot.

Rectificările sunt disponibile pe site-ul Séance en direct.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate