Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 15 април 2013 г. - Страсбург

9. Тълкуване на Правилника за дейността

Председателят уведоми Парламента, в съответствие с член 211, параграф 3 от Правилника за дейността, за следното тълкуване на член 159, параграф 3 от Правилника за дейността, направено от комисията по конституционни въпроси, сезирана относно прилагането на въпросната разпоредба:

„Член 159, параграф 3 следва да се тълкува в смисъл, че равният брой гласове по проектопрепоръка по член 128, параграф 4 за невстъпване в производство пред Съда на Европейския съюз не означава, че е приета препоръка за встъпване на Парламента в съответното производство. В такъв случай се приема, че комисията не се е произнесла.“

Ако политическа група или най-малко 40 членове на ЕП не оспорят настоящето тълкуване в съответствие с член 211, параграф 4 от Правилника за дейността преди откриването на заседанието на следващия ден – вторник, 16 април 2013 г., то се счита за прието. В противен случай тълкуването се поставя на гласуване от Парламента.

Правна информация - Политика за поверителност