Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 15. dubna 2013 - Štrasburk

9. Výklad jednacího řádu

Předseda podle čl. 211 odst. 3 jednacího řádu informoval Parlament o následujícím výkladu čl. 159 odst. 3 jednacího řádu, který zaslal Výbor pro ústavní záležitosti, jemuž byla věc uplatňování tohoto ustanovení postoupena:

„Čl.159 odst. 3 se vykládá tak, že v případě rovnosti hlasů při hlasování o návrhu doporučení podle čl. 128 odst. 4 nevystoupit při řízení probíhajícím před Soudním dvorem Evropské unie, tato rovnost hlasů neznamená přijetí doporučení, že by Parlament v těchto řízeních měl vystoupit. V tomto případě se má za to, že příslušný výbor nevydal žádné doporučení.“

Pokud do zahájení zítřejšího denního zasedání, tedy do úterý 16. dubna 2013, politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců podle čl. 211 odst. 4 jednacího řádu nezpochybní výklad jednacího řádu, výklad bude přijat. V případě zpochybnění výkladu o věci hlasuje Parlament.

Právní upozornění - Ochrana soukromí