Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 15. april 2013 - Strasbourg

9. Fortolkning af forretningsordenen

I overensstemmelse med artikel 211, stk. 3, i forretningsordenen underrettede Formanden Parlamentet om, at Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som spørgsmålet om fortolkning af artikel 159, stk. 3, i forretningsordenen var henvist til, havde givet følgende fortolkning:

"Artikel 159, stk. 3, skal fortolkes således, at stemmelighed ved en afstemning om et udkast til henstilling i henhold til artikel 128, stk. 4, om ikke at indtræde i retssager ved Den Europæiske Unions Domstol ikke betyder vedtagelse af en henstilling om at indtræde i sådanne retssager. I et sådant tilfælde anses det kompetente udvalg for ikke at have fremsat en henstilling."

Denne fortolkning betragtes som vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer, jf. forretningsordenens artikel 211, stk. 4, gør indsigelse inden åbningen af mødet den efterfølgende dag, tirsdag den 16. april 2013. I modsat fald forelægges fortolkningen for Parlamentet til afstemning.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik