Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 15 Απριλίου 2013 - Στρασβούργο

9. Ερμηνεία του Κανονισμού

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 211, παράγραφος 3, του Κανονισμού, για την ακόλουθη ερμηνεία του άρθρου 159, παράγραφος 3 του Κανονισμού, εκ μέρους της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, στην οποία είχε παραπεμφθεί το θέμα της εφαρμογής της εν λόγω διάταξης:

«Στο άρθρο 159 παράγραφος 3 πρέπει να δοθεί η ερμηνεία ότι σε περίπτωση ισοψηφίας κατά την ψηφοφορία σχεδίου σύστασης του άρθρου 128 παράγραφος 4, για μη παρέμβαση σε διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ισοψηφία αυτή δεν συνεπάγεται έγκριση σύστασης για παρέμβαση του Κοινοβουλίου στην εν λόγω διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, θεωρείται ότι η αρμόδια επιτροπή δεν έχει αποφανθεί.»

Αν μία πολιτική ομάδα ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές δεν αντιτεθούν σε αυτή την ερμηνεία, σύμφων με το άρθρο 211, παράγραφος 4, του Κανονισμού, μέχρι την έναρξη της αυριανής συνεδρίασης Τρίτη 16 Απριλίου 2013, η ερμηνεία λογίζεται εγκριθείσα. Σε αντίθετη περίπτωση, τίθεται προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου