Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 15 april 2013 - Straatsburg

9. Interpretatie van het Reglement

De Voorzitter stelt het Parlement overeenkomstig artikel 211, lid 3, van het Reglement in kennis van de volgende interpretatie van artikel 159, lid 3, van het Reglement van de Commissie constitutionele zaken, waarnaar de toepassing van deze bepaling was verwezen:

Artikel 159, lid 3, moet in die zin geïnterpreteerd worden dat bij staking van stemmen bij een stemming over een ontwerpaanbeveling, uit hoofde van artikel 128, lid 4, om niet te interveniëren in een procedure bij het Hof van Justitie van de Europese Unie, die staking niet betekent dat een aanbeveling om te interveniëren werd vastgesteld. In dergelijk geval moet de bevoegde commissie worden geacht zich niet te hebben uitgesproken

Indien deze interpretatie niet vóór de opening van de vergadering van morgen, dinsdag 16 april 2013, door een fractie of ten minste veertig leden, overeenkomstig artikel 211, lid 4, van het Reglement, wordt betwist, wordt zij geacht te zijn goedgekeurd. Mocht dit wel het geval zijn, dan wordt de zaak ter beslissing aan het Parlement voorgelegd.

Juridische mededeling - Privacybeleid