Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 15 kwietnia 2013 r. - Strasburg

9. Wykładnia Regulaminu

Zgodnie z art. 211 ust. 3 Regulaminu Przewodniczący podał do wiadomości Parlamentu następującą wykładnię art. 159 ust. 3 Regulaminu podaną przez Komisję Spraw Konstytucyjnych, do której skierowano wniosek o dokonanie wykładni tego przepisu:

„Artykuł 159 ust. 3 powinien być rozumiany w ten sposób, że w przypadku wystąpienia równej liczby głosów w głosowaniu nad projektem zalecenia, na podstawie art. 128 ust. 4, nieinterweniowania w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, taka równa ilość głosów nie oznacza przyjęcia zalecenia interweniowania przez Parlament w tym postępowaniu. W takim przypadku uznaje się, że właściwa komisja nie sformułowała zalecenia.

Jeżeli zgodnie z art. 211 ust. 4 Regulaminu grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów nie zgłasza sprzeciwu wobec tej wykładni do czasu otwarcia jutrzejszego posiedzenia, we wtorek 16 kwietnia 2013 r., wykładnię tę uznaje się za przyjętą. W przeciwnym razie zostaje ona poddana pod głosowanie Parlamentu.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności