Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 15 aprilie 2013 - Strasbourg

9. Interpretarea Regulamentului de procedură

Preşedintele a informat Parlamentul, în conformitate cu articolul 211 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarea interpretare a articolului 159 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, dată de Comisia pentru afaceri constituţionale, care a fost sesizată cu privire la aplicarea dispoziţiei respective.

„Articolul 159 alineatul (3) trebuie interpretat în sensul că dacă se constată o egalitate de voturi în cadrul unui vot privind un proiect de recomandare, în temeiul articolului 128 alineatul (4), de a nu interveni în procedurile în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, această egalitate de voturi nu înseamnă adoptarea unei recomandări de a interveni în procedurile respective. Într-un astfel de caz, se consideră că comisia competentă nu a adoptat nicio recomandare.”

În cazul în care nu face obiectul unei opoziţii din partea unui grup politic sau a cel puţin 40 de deputaţi, în conformitate cu articolul 211 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, înainte de deschiderea şedinţei de mâine, marţi, 16 aprilie 2013, această interpretare este considerată adoptată. În caz contrar, ea va fi supusă la vot în Parlament.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate