Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 15. apríla 2013 - Štrasburg

9. Výklad rokovacieho poriadku

Predseda v súlade s článkom 211 ods. 3 rokovacieho poriadku informoval Parlament o tom, že Výbor pre ústavné veci, ktorý bol poverený posúdením výkladu článku 159 ods. 3 rokovacieho poriadku, predložil tento výklad:

„Článok 159 ods. 3 sa vykladá tak, že rovnosť hlasov pri hlasovaní o návrhu odporúčania podľa článku 128 ods. 4 nevystupovať v prebiehajúcom konaní pred Súdnym dvorom Európskej únie neznamená prijatie odporúčania v tomto konaní vystupovať. V takomto prípade sa má za to, že gestorský výbor nevydal žiadne odporúčanie.“

Ak politická skupina alebo najmenej štyridsať poslancov nevznesie proti tomuto výkladu námietku v súlade s článkom 211 ods. 4 rokovacieho poriadku do otvorenia zajtrajšieho rokovania, utorka 16. apríla 2013, považuje sa za prijatý. V opačnom prípade sa výklad predloží na hlasovanie v Parlamente.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia