Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 15 april 2013 - Strasbourg

9. Tolkning av arbetsordningen

Talmannen meddelade parlamentet, i enlighet med artikel 211.3 i arbetsordningen, att frågan om tolkningen av artikel 159.3 i arbetsordningen hade hänvisats till utskottet för konstitutionella frågor. Utskottet hade kommit fram till följande tolkning:

Artikel 159.3 ska tolkas på så sätt att när det föreligger lika röstetal vid en omröstning beträffande ett förslag till rekommendation enligt artikel 128.4 om att inte agera i ett förfarande som är anhängigt vid Europeiska unionens domstol, ska detta inte anses innebära ett antagande av en rekommendation om att parlamentet ska agera i ett sådant förfarande. I ett sådant fall ska det ansvariga utskottet anses inte ha yttrat sig.

Denna tolkning ska betraktas som antagen om inte en politisk grupp eller minst 40 ledamöter framför invändningar mot den (artikel 211.4 i arbetsordningen) före öppnandet av sammanträdet följande dag, dvs. tisdagen den 16 april 2013. I annat fall ska frågan gå till omröstning i parlamentet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy