Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 15 април 2013 г. - Страсбург

10. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 74 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейски фондове за социално предприемачество (00074/2012/LEX - C7-0095/2013 - 2011/0418(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските фондове за рисков капитал (00073/2012/LEX - C7-0093/2013 - 2011/0417(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО, както и за изменение на регламенти (ЕО) № 713/2009, (EО) № 714/2009 и (EО) № 715/2009 (00075/2012/LEX - C7-0092/2013 - 2011/0300(COD)).

Правна информация - Политика за поверителност