Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 15. april 2013 - Strasbourg

10. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 74)

Formanden meddelte, at han den følgende onsdag sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske sociale iværksætterfonde (00074/2012/LEX - C7-0095/2013 - 2011/0418(COD));

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske venture-kapitalfonde (00073/2012/LEX - C7-0093/2013 - 2011/0417(COD));

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om retningslinjer for den transeuropæiske energiinfrastruktur og om ophævelse af beslutning nr. 1364/2006/EF og ændring af forordning (EF) nr. 713/2009, (EF) nr. 714/2009 og (EF) nr. 715/2009 (00075/2012/LEX - C7-0092/2013 - 2011/0300(COD)).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik