Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 15 kwietnia 2013 r. - Strasburg

10. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 74 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w środę do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (00074/2012/LEX - C7-0095/2013 - 2011/0418(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich funduszy venture capital (00073/2012/LEX - C7-0093/2013 - 2011/0417(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, uchylające decyzję nr 1364/2006/WE oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/2009 (00075/2012/LEX - C7-0092/2013 - 2011/0300(COD)).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności