Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 15. apríla 2013 - Štrasburg

10. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 74 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Radyzo o európskych fondoch sociálneho podnikania (00074/2012/LEX - C7-0095/2013 - 2011/0418(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o európskych fondoch rizikového kapitálu (00073/2012/LEX - C7-0093/2013 - 2011/0417(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES a menia nariadenia (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009 (00075/2012/LEX - C7-0092/2013 - 2011/0300(COD)).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia