Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 15 april 2013 - Strasbourg

10. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 74 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande på onsdagen skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska fonder för socialt företagande (00074/2012/LEX - C7-0095/2013 - 2011/0418(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska riskkapitalfonder (00073/2012/LEX - C7-0093/2013 - 2011/0417(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut nr 1364/2006/EG och om ändring av förordningarna (EG) nr 713/2009, (EG) nr 714/2009 och (EG) nr 715/2009 (00075/2012/LEX - C7-0092/2013 - 2011/0300(COD)).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy