Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 15 april 2013 - Strasbourg

11. Avtalstexter översända av rådet

Rådet hade översänt en vidimerad kopia av följande dokument:

Avtal mellan Europeiska unionen och Kanada om tullsamarbete i frågor som rör säkerhet i leveranskedjan.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy