Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 15 април 2013 г. - Страсбург

13. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси от членове на Парламента с искане за устен отговор (член 115 от Правилника за дейността):

- (O-000023/2013) зададен от Pat the Cope Gallagher и Gabriel Mato Adrover, от името на комисията PECH, към Комисията: Прилагане на Регламент (ЕС) № 1026/2012 по отношение на неустойчив риболов на скумрия в североизточната част на Атлантическия океан (B7-0114/2013) (2013/2575(RSP));

- (O-000017/2013) зададен от Danuta Maria Hübner, от името на комисията DEVE, към Комисията: Регионална държавна помощ (B7-0115/2013) (2013/2550(RSP));

- (O-000035/2013) зададен от Pat the Cope Gallagher и Gabriel Mato Adrover, от името на комисията PECH, към Съвета: Институционалната безизходица по отношение на плановете за многогодишно управление на рибарството (B7-0116/2013) (2013/2588(RSP));

- (O-000039/2013) зададен от Sharon Bowles, от името на комисията ECON, към Комисията: Изготвяне на таблото с показатели за процедурата при макроикономически дисбаланси (ПМД) (2013/2582(RSP)) (B7-0117/2013) ( 2013/2582(RSP)).

Правна информация - Политика за поверителност