Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 15. dubna 2013 - Štrasburk

13. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 115 jednacího řádu):

- (O-000023/2013), kterou pokládají Pat the Cope Gallagher a Gabriel Mato Adrover za výbor PECH Komisi: Provádění nařízení (EU) č. 1026/2012 s ohledem na neudržitelný rybolov makrel v severovýchodním Atlantiku (B7-0114/2013) (2013/2575(RSP));

- (O-000017/2013), kterou pokládá Danuta Maria Hübner za výbor DEVE Komisi: Státní podpora poskytovaná regionům (B7-0115/2013) (2013/2550(RSP));

- (O-000035/2013), kterou pokládají Pat the Cope Gallagher a Gabriel Mato Adrover za výbor PECH Radě: Institucionální pat v souvislosti s víceletými plány řízení rybolovu (B7-0116/2013) (2013/2588(RSP));

- (O-000039/2013), kterou pokládá Sharon Bowles za výbor ECON Komisi: Dokončení srovnávacího přehledu postupu při makroekonomické nerovnováze (2013/2582(RSP)) (B7-0117/2013) (2013/2582(RSP)).

Právní upozornění - Ochrana soukromí