Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 15. aprill 2013 - Strasbourg

13. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 115):

- (O-000023/2013), mille esitas(id) Pat the Cope Gallagher ja Gabriel Mato Adrover PECH komisjoni nimel komisjonile: Määruse (EL) nr 1026/2012 rakendamine seoses mittesäästva makrellipüügiga Kirde-Atlandil (B7-0114/2013) (2013/2575(RSP));

- (O-000017/2013), mille esitas(id) Danuta Maria Hübner DEVE komisjoni nimel komisjonile: Piirkondlik riigiabi (B7-0115/2013) (2013/2550(RSP));

- (O-000035/2013), mille esitas(id) Pat the Cope Gallagher ja Gabriel Mato Adrover PECH komisjoni nimel nõukogule: Institutsiooniline ummikseis seoses kalanduse mitmeaastaste majandamiskavadega (B7-0116/2013) (2013/2588(RSP));

- (O-000039/2013), mille esitas(id) Sharon Bowles ECON komisjoni nimel komisjonile: Makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse tulemustabeli täiendamine (2013/2582(RSP)) (B7-0117/2013) ( 2013/2582(RSP)).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika