Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 15 april 2013 - Straatsburg

13. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende mondelinge vragen zijn ingediend (artikel 115 van het Reglement):

- (O-000023/2013) van Pat the Cope Gallagher en Gabriel Mato Adrover, namens de Commissie PECH, aan de Commissie: Uitvoering van Verordening (EU) nr. 1026/2012 ten aanzien van onhoudbare makreelvisserij in Noordoostelijke Atlantische Oceaan (B7-0114/2013) (2013/2575(RSP));

- (O-000017/2013) van Danuta Maria Hübner, namens de Commissie DEVE, aan de Commissie: Regionale steunmaatregelen (B7-0115/2013) (2013/2550(RSP));

- (O-000035/2013) van Pat the Cope Gallagher en Gabriel Mato Adrover, namens de Commissie PECH, aan de Raad: Institutionele impasse ten aanzien van meerjarenplannen voor visserijbeheer (B7-0116/2013) (2013/2588(RSP));

- (O-000039/2013) van Sharon Bowles, namens de Commissie ECON, aan de Commissie: Voltooiing van het scorebord voor de procedure voor macro-economische onevenwichtigheden (2013/2582(RSP)) (B7-0117/2013) ( 2013/2582(RSP)).

Juridische mededeling - Privacybeleid