Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 15 kwietnia 2013 r. - Strasburg

13. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej zostały złożone przez posłów (art. 115 Regulaminu):

- (O-000023/2013), które skierowali do Komisji Pat the Cope Gallagher i Gabriel Mato Adrover w imieniu komisji PECH: Wdrażanie rozporządzenia (UE) nr 1026/2012 w kontekście niezrównoważonych połowów makreli w północno-wschodnim Atlantyku (B7-0114/2013) (2013/2575(RSP));

- (O-000017/2013), które skierowała do Komisji Danuta Maria Hübner w imieniu komisji DEVE: Pomoc państwa dla regionów (B7-0115/2013) (2013/2550(RSP));

- (O-000035/2013), które skierowali do Rady Pat the Cope Gallagher i Gabriel Mato Adrover w imieniu komisji PECH: Instytucjonalny impas w zakresie wieloletnich planów zarządzania połowami (B7-0116/2013) (2013/2588(RSP));

- (O-000039/2013), które skierowała do Komisji Sharon Bowles w imieniu komisji ECON: Uzupełnienie tabeli wskaźników w ramach procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej 2013/2582(RSP)) (B7-0117/2013) ( 2013/2582(RSP)).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności