Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 15. apríla 2013 - Štrasburg

13. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 115 rokovacieho poriadku):

- (O-000023/2013), ktorú položili Pat the Cope Gallagher a Gabriel Mato Adrover, v mene výboru PECH, pre Komisiu: Vykonávanie nariadenia (EÚ) č. 1026/2012 so zreteľom na neudržateľný rybolov makrel v severovýchodnom Atlantiku (B7-0114/2013) (2013/2575(RSP))

- (O-000017/2013), ktorú položila Danuta Maria Hübner, v mene výboru DEVE, pre Komisiu: Regionálna štátna pomoc (B7-0115/2013) (2013/2550(RSP))

- (O-000035/2013), ktorú položili Pat the Cope Gallagher a Gabriel Mato Adrover, v mene výboru PECH, pre Radu: Inštitucionálna blokáda v súvislosti s viacročnými plánmi rybného hospodárstva (B7-0116/2013) (2013/2588(RSP))

- (O-000039/2013) , ktorú položila Sharon Bowles, v mene výboru ECON, pre Komisiu: Dokončenie hodnotiacej tabuľky postupu pri makroekonomickej nerovnováhe (2013/2582(RSP)) (B7-0117/2013) ( 2013/2582(RSP))

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia