Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 15 април 2013 г. - Страсбург

15. Ред на работа

Следващата точка от дневния ред беше определянето на реда на работа.

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания на април 2013 г. (PE 507.910/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 140 от Правилника за дейността):

Понеделник и вторник

Няма предложения за промени.

Сряда
Със съгласието на политическите групи, докладът на Michael Cashman (A7-0110/2013) - Второ изменение на Споразумението от Котону от 23 юни 2000 г. (точка 113 от проекта на дневен ред) се заличава от дневния ред.

Четвъртък
Няма предложения за промени.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.

Правна информация - Политика за поверителност