Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 15. dubna 2013 - Štrasburk

15. Plán práce

Na pořadu jednání byl plán práce.

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání dubnového plenárního zasedání t.r. (PE 507.910/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 140 jednacího řádu):

Pondělí a úterý

beze změny

Středa

Zpráva o druhé změně dohody z Cotonou z 23. června 2000, kterou předložil Michael Cashman (A7-0110/2013) (bod 113 PDOJ), byla se souhlasem politických skupin stažena z pořadu jednání.

Čtvrtek

beze změny

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.

Právní upozornění - Ochrana soukromí