Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 15 Απριλίου 2013 - Στρασβούργο

15. Διάταξη των εργασιών

Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τον καθορισμό της διάταξης των εργασιών.

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Απριλίου 2013 (PE 507.910/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 140 του Κανονισμού):

Δευτέρα και Τρίτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Τετάρτη

Κατόπιν συμφωνίας των πολιτικών ομάδων, η έκθεση του Michael Cashman (A7-0110/2013) - Δεύτερη τροποποίηση της συμφωνίας του Κοτονού της 23ης Ιουνίου 2000 (σημείο 113 του PDOJ) διαγράφεται από την ημερήσια διάταξη.

Πέμπτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου