Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 15 april 2013 - Straatsburg

15. Regeling van de werkzaamheden

Aan de orde is de regeling van de werkzaamheden.

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van april 2013 (PE 507.910/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 140 van het Reglement):

Maandag en dinsdag

Geen wijzigingen.

Woensdag

Met instemming van de fracties wordt het verslag van Michael Cashman (A7-0110/2013) - Tweede wijziging van de Overeenkomst van Cotonou van 23 juni 2000 (punt 113 PDOJ) van de agenda gehaald.

Donderdag
Geen wijzigingen.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.

Juridische mededeling - Privacybeleid