Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 15. apríla 2013 - Štrasburg

15. Program práce

Ďalším bodom programu bol program práce Parlamentu.

Bol rozdaný konečný návrh programu schôdzí apríla 2013 (PE 507.910/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 140 rokovacieho poriadku):

Pondelok a Utorok

Bez zmeny.

Streda

So súhlasom politických skupín bola správa, ktorú vypracoval Michael Cashman (A7-0110/2013) - Druhá zmena a doplnenie dohody z Cotonou z 23. júna 2000 (bod 113 konečného návrhu programu schôdze) z programu schôdze vypustená.

Štvrtok
Bez zmeny.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia