Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/0202(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0046/2013

Předložené texty :

A7-0046/2013

Rozpravy :

PV 15/04/2013 - 16
CRE 15/04/2013 - 16

Hlasování :

PV 16/04/2013 - 8.11
CRE 16/04/2013 - 8.11
Vysvětlení hlasování
PV 03/07/2013 - 8.3
CRE 03/07/2013 - 8.3
Vysvětlení hlasování
PV 10/12/2013 - 7.25
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0310
P7_TA(2013)0543

Zápis
Pondělí, 15. dubna 2013 - Štrasburk

16. Harmonogram dražeb povolenek na emise skleníkových plynů ***I (rozprava)
CRE

Zpráva k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 2003/87/ES za účelem vyjasnění ustanovení o harmonogramu dražeb povolenek na emise skleníkových plynů [COM(2012)0416 - C7-0203/2012- 2012/0202(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Matthias Groote (A7-0046/2013)

Matthias Groote uvedl zprávu.

Vystoupila Connie Hedegaard (členka Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda

Vystoupili: Amalia Sartori (navrhovatelka výboru ITRE), Eija-Riitta Korhola za skupinu PPE, Dan Jørgensen za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil João Ferreira, Chris Davies za skupinu ALDE, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Konrad Szymański za skupinu ECR, Oreste Rossi za skupinu EFD, João Ferreira za skupinu GUE/NGL, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Dan Jørgensen, Richard Seeber, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Matthias Groote, Adam Gierek, Theodoros Skylakakis, Satu Hassi, Adam Bielan, Godfrey Bloom, který odmítl odpovědět na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Chris Davies a Dan Jørgensen, Romana Jordan, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Silvia-Adriana Ţicău, Holger Krahmer, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Yannick Jadot, Kriton Arsenis, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Theodoros Skylakakis, Yannick Jadot, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položil João Ferreira a Konrad Szymański, Niki Tzavela, Peter Liese, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, Elisabetta Gardini, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Carl Schlyter, Herbert Reul, Jolanta Emilia Hibner, Zofija Mazej Kukovič a Tadeusz Cymański.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Christa Klaß, Edit Herczog, Jan Kozłowski, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Elena Oana Antonescu, Silvia-Adriana Ţicău, Bogusław Sonik, Carl Schlyter, Bendt Bendtsen a Francisco Sosa Wagner.

Vystoupili: Connie Hedegaard, Matthias Groote a Kriton Arsenis, posledně jmenovaný k tlumočení svého vystoupení do angličtiny.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.11 zápisu ze dne 16.4.2013.

Právní upozornění - Ochrana soukromí